Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9: Islam, österländska religioner och det sekulära samhället

Skapad 2019-11-10 12:42 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Inom religionskunskap försöker vi sätta oss in i hur vi människor ser på världen och vilken roll religionen spelar (eller inte spelar?) i våra liv. Vad är vi bundna till? Vad anser vi vara heligt och värt att skydda? Vad är vi rädda för? Vilka frågor söker vi svar på? Vilka gemenskaper tillhör vi?

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Efter ämnesområdet ska du kunna:

 • redogöra för huvuddragen i de olika religionernas historia
 • redogöra för religionernas centrala tankegångar, urkunder, religiösa utryck och handlingar
 • redogöra för grundläggande skillnader inom och mellan religionerna
 • föra resonemang om hur livsfrågor tolkas i sekulära 
 • föra resonemang om olika tolkningar av sharia
 • föra resonemang om islams syn på några samhällsfrågor

 Material

 • Texthäfte: Vi använder utdrag ur böckerna nedan. Vi har behållit sidnumreringen när vi kopierat för att underlätta vid användning av inläsningstjänst.
  • SOL 3000 Tre syskonreligioner
  • SO-S Religion Maxi Ämnesboken 
  • Utkik Religion 7–9
 • Lärobok: SOL 3000 Religion & Liv 9
 • Studi.se
 • NE.se 
 • Inläsningstjänst  

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Gemensam läsning av texthäfte och lärobok
 • Resonemangsövningar, enskilt och i par/grupp
 • Arbete med läromedlet, enskilt och i par/grupp 

Bedömning

 • Lektionsuppgifter 
 • Deltagande i gruppdiskussioner om t.ex. tolkningar av sharia och jämförelser mellan religioner
 • Prov v 50 (islam) samt jämförande presentationer v 5 (islam, hinduism, buddhism och det västerländska samhället)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: