👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande faktatext 5:3

Skapad 2019-11-10 13:24 i Duveds skola Åre
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du fördjupa dig i beskrivande faktatexter. Syftet med textgenren är att förmedla information på ett beskrivande sätt.

Innehåll

Förväntat resultat
Du förväntas att ha skrivit en egen beskrivande faktatext om ett land i Europa i slutet av arbetsområdet.

Arbetssätt
Vi kommer nu under några veckor arbeta med genren beskrivande faktatexter. Vi kommer att arbeta med cirkelmodellen där vi först tillsammans bygger upp kunskap innan det är dags att skriva enskilt. Du kommer exempelvis att:

·         Arbeta med läsförståelse av faktatexter

·         Skriva en kort faktatext om ett djur som du jämför med en kamrat

·         Läsa och sammanfatta en längre faktatext (om Borgvattnet) tillsammans med en kamrat där ni tränar på textgenrens struktur samt kamratbedömning

När det sedan är dags för att skriva din egen text så så skapar du först en tankekarta utifrån fakta som du hittat om ditt land. Därefter skriver du på chromebook och lämnat in arbetet i google classroom. 

Examination och bedömning

·         Aktivt deltagande under lektionerna

·         Kamratbedömning på texten om Borgvattnet

·         Din egen beskrivande faktatext om ett land i Europa bedöms med hjälp av matrisen nedan

Matriser

Sv
Beskrivande faktatext 5:3

  • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  • Sv  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Nivå 1
Nivå 2
Struktur och uppbyggnad
Du har använt typiska drag för en beskrivande faktatext: rubrik, inledning och underrubriker. Du försöker göra tydliga styckeindelningar. Du har också angett källan till vart du har hittat fakta till din text.
Du har använt typiska drag för en beskrivande faktatext: rubrik, inledning och underrubriker. Rubrik och underrubriker är tydliga; underrubrikerna förklarar vad styckena handlar om. Du har också angett källan till vart du har hittat fakta till din text.
Skrivregler
Du försöker använda stor och liten bokstav vid rätt tillfällen. Du gör några stavfel, men inga som hindrar förståelsen.
Du använder i hög grad stor och liten bokstav vid rätt tillfällen. Du gör få eller inga stavfel.
Språk
Du försöker variera ditt språk. Du använder något ämnesspecifikt ord i din text (exempelvis naturtillgång eller befolkning).
Du varierar ditt språk, till exempel med jämförande adjektiv. Du använder flera ämnesspecifika ord i din text (exempelvis naturtillgång eller befolkning).