👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money, money, money

Skapad 2019-11-10 14:17 i Långavekaskolan Falkenberg
Privatekonomi och samhällsekonomi.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad gör vi med alla våra pengar????

Innehåll

Du ska träna på att:

 • kunna ord och begrepp kopplade till ämnet
 • förstå hur den privata ekonomin fungerar med inkomster och utgifter
 • förstå hur samhället sköter sin ekonomi

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • ord och begrepp som hör till ämnet
 • olika typer av inkomster som ett hushåll kan ha
 • olika typer av utgifter som ett hushåll kan ha
 • hur man kan göra en hushållsbudget
 • samhället får inkomster och vad de pengarna ska räcka till

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta i diskussioner
 • arbetet med att göra en budget
 • läxor och mindre uppgifter

Vi kommer att arbeta med följande:

 •  se film
 • diskutera
 • göra en egen budget
 

Uppgifter

 • Hushållsbudget

 • Hushållsbudget

 • Hushållsbudget

 • Läxa

 • Läxa

 • Läxa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6