👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oral presentation - TV programmes or series

Skapad 2019-11-10 16:35 i Forssaklackskolan Borlänge
Muntlig presentation på engelska - valfritt ämne.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Do you follow a TV series or have you done that before? What is so captivating about watching TV and getting to know the characters? You are going to do a presentation of a TV programme or series and explain why you like it so much. You are going to sit in small groups and do your presentation and you will record your presentations on an iPad.

Innehåll

Assignment:

You are going to do a presentation of a TV programme or series that you follow or have followed. You will sit in a small group when doing your presentation, so you can listen to presentations made by others in the group. You will record your presentations on an iPad.  

Preparation:

You have read some chapters in your textbook about different types of TV programmes and learnt some ueseful words, that can come in handy when you do your presentation.

 

Your presentation will be graded according to these criteria:

 • contents - Give some information of a TV programme or series that you follow or have followed. What is it about? What characters do you meet and what are they like? Talk about your favourite episode and why you like it som much.
 • context and continutity - Is your information given in a way, so it is easy to follow what you mean?
 • presentation skills - Is your speech fluent? Are words pronounced well, so it is easy to understand what you say? Can you continue your presentation, even if you can't find the correct words or if you lose focus and forget what to say?

 

NB! If you don't watch TV or follow any series, you can do a presentation of a computer game instead.

Matriser

En
Oral presentation in English of a TV programme or series

Muntlig redovisning i engelska, år 7-9.

Inte där ännu...
E
C
A
Innehåll
Du ska presentera ett teveprogram eller en teveserie, så att dina tankar och åsikter framgår för de andra som lyssnar. Du ska berätta vad serien går ut på, redogöra kort för vilka som finns med och hurdana de är samt berätta om ditt favoritavsnitt eller favorithändelse.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du kan inte presentera ett program eller en teveserie eller använda det valda materialet i din egen produktion. Din redovisning följer inte instruktionerna till uppgiften.
Du kan välja ett program eller en teveserie samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan kortfattat redogöra för de punkter som ska vara med i din presentation. Du ger någon egen åsikt om ditt favoritavsnitt. Din presentation är ganska kort (ca 2-3 minuter)
Du kan välja ett program eller en teveserie samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan berättande och med ganska bra flyt redogöra för de punkter som ska vara med i din presentation. Du kan ganska utvecklat redogöra för ditt favoritavsnitt. Din presentation ligger inom tidsramen för det kortare tidsspannet (3-4 minuter)
Du kan välja ett program eller en teveserie samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan berättande och med flyt redogöra för de punkter som ska vara med i din presentation. Du kan på ett relevant och utvecklat sätt redogöra för ditt favoritavsnitt. Din presentation ligger inom tidsramen för det längre tidsspannet (4-5 minuter)
Sammanhang när du gör din presentation
Du ska prata så att man förstår det du menar. Uttal och variation i innehållet är viktigt.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
I muntliga framställningar i olika genrer kan du inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Det går inte att hänga med i det du säger, eftersom du saknar ord eller inte får till grammatiken.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Det går att hänga med i det du säger, för du kan enkelt uttrycka dina tankar och du får till grammatiken så att man kan förstå det du menar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Det är ganska lätt att förstå det du menar, för uttalet är ganska bra och du kan uttrycka dig med viss variation. Du gör en del grammatikfel, men inte så att de stör din presentation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan prata så att det är lätt att hänga med, eftersom du har gott uttal och du uttrycker dig varierat. Du gör nästan inga grammatikfel.
Formulera sig med flyt och anpassning till dem som lyssnar.
Du ska kunna presentera ditt innehåll, så att det inte är för svårt att förstå dig. Du kommer inte av dig för mycket, för då kan de andra få svårt att följa dina tankar och då tappa intresse för vad du vill säga.
 • En  7-9
 • En  7-9
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra din presentation
För att göra innehållet tydligare, om du till exempel inte kommer ihåg ett viktigt ord eller om du kommer av dig, så kan du ändå hitta en väg ur svårigheten och komma vidare i din presentation.
 • En  7-9
 • En  7-9
Du kan inte förtydliga eller variera din kommunikation för att förbättra den. Du har inte tillräckligt innehåll för att man ska förstå din presentation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enklare förbättringar av det du vill säga. Du har ett kortfattat innehåll, där du får fram enkel information.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av det du vill säga. Du har ett ganska utvecklat innehåll och din presentation innehåller flera detaljer, vilket gör den ganska intressant att lyssna till.
För att variera och förtydliga din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av det du vill säga. Du har ett mycket utvecklat innehåll och du ger flera detaljer som gör din presentation intressant att lyssna till.