👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik åk7 ht19

Skapad 2019-11-10 17:04 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer du ges möjlighet att utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Du kommer både enskilt och i grupp härma och skapa egna rörelser till musik. Du kommer också få utvärdera området och bedöma din egen insats.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Förutsättningar för alla att delta.

 • Kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan.

 • Rörelsemönster i kombination med musik.

 • Samarbetsförmåga och respekt för andra.

 • Planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteten.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

För att nå kunskapskravet E ska du kunna nedanstående.

 • Se bedömningsmatris

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Vi kommer jobba med rörelse till musik under 3-5 lektioner. 
 • Lektion 1 kommer du få en genomgång av hur man räknar takter och dansa en koreografi tillsammans med klassen. Ni blir därefter indelade i grupper där ni börjar arbetet med koreografi till vald musik. 
 • Lektion 2-5 fortsätter ni med att hitta koreografi till er dans och övar detta till er valda musik. 
 • Redovisning görs genom att gruppen redovisa rörelsen för hela klassen, en grupp eller lärarna.
 • Dela filmen med en lärare för bedömning. 
 • Kamratrespons och egen bedömning av din egen insats. 
 • Utvärdering av momentet.

Tidsplan

 • Du kommer få arbeta med området från v.45 - v.47.
 • Redovisning sker löpande under v.47. Lämna in din film till läraren. 
 • Reflektion, utvärdering och bedömning av arbetsområdet under v.47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Rörelseprogram till musik

Deltaga
Deltar i gruppen och försöker vara aktiv.
Deltar i gruppen och visar upp ett engagemang.
Deltar i gruppen och driver/leder gruppens dans till en högre nivå.
Rörelser till aktiviteten
Du kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken
Du kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken
Du kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken
Takt och Rytm
Du kan till viss del röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Du kan röra dig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Du kan röra dig väl i förhållandetill musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Sammanhang
Du kan till viss del anpassa rörelsen till syfte och sammanhang.
Du kan anpassa rörelsen relativt väl till syfte och sammanhang och även välja strategi för detta.
Du kan anpassa rörelsen väl till syfte och sammanhang och även välja en väl fungerande strategi för detta.
Resonemang
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.