👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal (retorik)

Skapad 2019-11-10 17:27 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Öva på att övertyga andra.

Uppgifter

  • Argumenterande tal

Matriser

Sve
Argumenterande tal (retorik)

E
C
A
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektivefunktioner.
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt, t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Eleven etablerar viss åhörarkontakt
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.