👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 2019

Skapad 2019-11-10 17:52 i Backaskolan Härryda
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Matematik finns överallt i vår vardag, därför är det viktigt att träna på matte. Vi repeterar grunderna inom matematik. Vi arbetar kontinuerligt med problemlösning. Vi repeterar även ord och begrepp kopplat till matematik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig och vi kommer att öva på detta:

 • Talen 0-100
 • klockan och dess praktiska användning
 • Addera och subtrahera ental och tiotal
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Att göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck
 • Matematiska begrepp;  algebra, addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • Lösa problemlösningsuppgifter
 • Vi repeterar talkamrater upp till 10 och applicerar dem i talområdet 0-100
 • Färdighetsträning 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med detta på olika sätt bland annat genom helklassgenomgång, arbete i mindre grupper och i lärpar. Eleverna kommer att träna sina förmågor genom att vara delaktig i muntliga genomgångar, arbetsblad, räkna på Ipad, spela spel och använda konkret material. Vi tränar färdigheter i matematik genom att använda olika appar och digitala verktyg. Vi repeterar tidigare kunskaper och förmågor.

Vad som kommer att bedömas

Bedömningen kommer att ske löpande genom samtal och olika arbetsuppgifter. Bedömningsmaterial från skolverket. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
matris att samtala utifrån

Osäker
På god väg
Säker
Talen 0-100
Addera ental och tiotal.
Subtrahera ental och tiotal.
Addition med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Addition med uppställning och växling.
Subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation med 2, 5 och 10
Att göra räkne berättelser.
Problemlösning
Lösa problemlösningsuppgifter Vissa hur du tänker. Genom att göra en uträkning, teckna talet och skriva ett svar.
 • Ma   3
Begrepp
Känner till och kan använda flera begrepp kopplat till matematik.
Begrepp
tal siffra uträkning addition subtraktion division multiplikation ental tiotal hundratal tusental