👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 v 46-51 2019

Skapad 2019-11-10 18:21 i Frötuna skola Norrtälje
Pedagogisk planering som ligger till grund för undervisningen för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Du ska under följande 6 veckor få träna din kroppsuppfattning genom bland annat till musik. IUG kommer och inspirerar dig med dans vecka 49.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 46-51

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

- Enkla lekar och danser och deras regler.

- Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

- Röra sig allsidigt i olika sammanhang.

- De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- Träna på att följa och förstå gemensamma regler. 
 

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Att du kan lyssna på instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.

Bedömning

Matrisen visar vilka förmågor eleven har visat under lektionerna och vilka förmågor eleven kan sträva mot för att utvecklas i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3

--->
--->
--->
Idrott och rörelse
Utveckla förmågan att motionera, leka, utföra spel och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Deltar i olika rörelseaktiviteter, lekar och spel inomhus.
Deltar aktivt och tar ansvar för sig själv vid lekar och spel. Försöker att på egen hand utföra och anpassa rörelsen i olika aktiviteter.
Deltar med förståelse för momentets karaktär. Eleven följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika moment både inomhus och utomhus.
Deltar i olika övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Utmanar sina motoriska färdigheter (Vågar prova nytt). Kan använda sig av olika redskap/ material för att utveckla och stimulera sin motorik.
Rörelse till musik
Utveckla förmågan att dansa och röra sig till musik
Deltar i olika övningar och danser till musik, takt och rytm
Eleven kan dansa och röra på sig på ett enkelt sätt till musiken.
Eleven kan dansa och följa givna rörelser på ett sätt som passar bra till musiken.