👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 HT 19 Vinsta

Skapad 2019-11-10 18:39 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under ditt sista år i grundskolan ska du nu få visa dina kunskaper i spanska.

Innehåll

 

Spanska åk 9

 

Tid

 

19 augusti – 19 december 2019

 

Du ska utveckla din förmåga att

 

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

 

Från kursplanen i Moderna språk, Lgr11

 

Mål med undervisningen

 

Då vi arbetat färdigt med området ska du även kunna

 

o   berätta vad man har gjort

 

o   jämföra saker

 

o   berätta om sin framtid

 

o   uttrycka sin åsikt

 

o   prata om vad man gör hemma på morgonen

 

o   prata om vädret

 

o   fakta om Spanien och Latinamerika

 

 

 

Undervisningens upplägg och innehåll

 

Genomgång av läraren inför varje nytt moment. Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser. Arbete med övningar både enskilt, i par, i grupper och i helklass. Vi arbetar med ordförråd och förståelse, vi tränar även stavning, och grundläggande grammatiska strukturer. Vi utgår från vår projektbeskrivning i Skolplattformen och använder oss mycket av digitala hjälpmedel såsom Youtube för exempelvis hörövningar och digitala hjälpmedel. Vi arbetar med läsförståelser, hörförståelser, samt muntliga och skriftliga övningar. Vi använder oss av läroboken Vale 9.

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma hur du utvecklat dina förmågor med hjälp kunskapskrav för Moderna språk:

 

 

 

  • under ditt arbete på lektioner
  • i diskussioner

 

  • på inlämningsuppgifter, förhör eller prov

 

 

 

Kunskapskraven kan också vara ett bra underlag i ditt eget arbete när du löser uppgifter.

 

 

 

 

 

Planering

 

 

 

Veckor

Kapitel

Ämne

Grammatik

34 - 40

Kap 1

¿Qué has hecho este verano?

- Lärarens presentation av läsåret

- Diskussion kring terminsupplägg

- Perfekt med regelbundna och oregelbundna verb

- Futurum

- Hjälpverbet: haber

41

Kap 3

Amor

- Att jämföra saker eller människor.

- Motsatsord

- En kärlekstest

- Adjektiv: placering och böjning

- Adjektivkomparation

- Verben: invitar, pensar, decir

42

 

REPETITION FUTURUM OCH PERFEKT

 

43

PROV

HÖR- OCH LÄSFÖRSTÅELSE

Perfekt

Futurum

44

Höstlov

45 – 46

 

Film: Diario de una motobicicleta/omprov

 

46 – 51

 

TEMA

SPANSK-TALANDE

 

LÄNDER

Kap 6

Yo quiero conocer el mundo

 

Kap 8

Argentina

Un país en Sudamérica

- Arbeta med realia om Nicaragua

- Arbeta med realia om Centralamerika

- Nya ord: geografi, länder

 

-Arbeta med realia om Argentina och Sydamerika

- Nya ord: geografi, länder

- Verbet ir + coger

- Att vara = ser eller estar?

51

Avslutningsveckan

 

                                                                                                                                       

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

 

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

 12 augusti 2019

 

Pernilla Torres

 

 

 

Uppgifter

  • Läxa vecka 49

  • Läxa till vecka 47