👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

16a - Ge åk 9 - Demografi, social- och ekonomisk hållbar utveckling

Skapad 2019-11-10 20:25 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 9 Geografi
Under det här området kommer vi att jobba med många olika områden som berör ämnet geografi. Vi kommer först och främst fokusera på befolkningen i världen. Idag finns det över 7.2 miljarder människor i världen, hur är jordens befolkning fördelad? Varför är jorden tätbefolkad på vissa ytor men glesbefolkad på andra? Hur kommer det sig många människor tvingas fly eller flytta från sina hemländer? Hur ska jorden kunna försörja alla människor i världen? Hur kommer det sig att vissa delar av världens befolkning lever i fattigdom och ohälsa och andra är rika och lever vid god hälsa? I samband med dessa studier kommer vi undersöka tillgången till rent vatten och mat i olika delar av världen, möjligheter till en ordnad skolgång, tillgången till sjukvård, jämställdheten och hur detta påverkar möjligheterna till en god livskvalité. Vi ska då jobba med olika verktyg och sidor på internet som Globalis, SCB, och Landguiden och på så träna oss på att samla in, bearbeta och värdera geografiska data och annan statistik.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Din förmåga att:

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, 

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Vad ska vi arbeta med?

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Vi kommer att ha mycket fokus på begreppsförståelse då olika "svåra" ord kommer att vara i fokus under det här arbetsområdet. Vi kommer att arbeta med både det skriftliga- och det muntliga språket. Ni kommer till stor del själva kunna välja arbetsätt. Vi kommer också ha muntliga diskussioner i mindre grupper, tillsammans läsa texter och reflektera över innehållet samt genom film och föreläsningar. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer själva kunna välja arbetssätt i vissa delar under momentet och ni kommer också kunna välja kortare fördjupningar.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

I samband med lektioner, redovisningar och ett skriftliga prov. 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven nedan.

Veckoplanering

Du kommer kunna hitta all planering i den digitala kalendern och i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9