👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2019-11-10 21:12 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel.

Innehåll

Undervisningens mål

 

När du har arbetat med det här området ska du: 

 

 • Kunna resonera om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Kunna använda etiska begrepp i dina resonemang. 
 • Kunna reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. 
 • Kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. 

 

 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 

 • vän
 • kamratskap
 • digitala vänner
 • ensamhet
 • regler
 • normer
 • kränkning
 • psykisk mobbing
 • fysisk mobbing
 • verbal mobbing
 • e-mobbing

 

 

 

Undervisning

 

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6