👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människosyn

Skapad 2019-11-10 21:33 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Filosofi
Vad är en människa ... egentligen? Hur har filosofiska tänkare sett på människan? Vilken människosyn har du? Och vad spelar det för roll?

Uppgifter

  • Människosyn

Matriser

Fio
Filosofi 1 (FIOFIO01)

E
C
A
redogöra och diskutera: existens
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
redogöra och diskutera: värdefilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
redogöra och diskutera: samhällsfilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
jämföra teorier
Du gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
använda begrepp
Dessutom använder du med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
analysera: existens
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: värdefilosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: samhällsfilosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
förklara
Dina analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån dina analyser ställer du dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.