Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola, Biologi åk 7, Organismer, Ekologi och Evolution, HT19 (v.43-50)

Skapad 2019-11-10 21:43 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
I den här kursen kommer du att lära dig om livets minsta beståndsdelar. Hur de samspelar och ger upphov till alla levande organismer på vår jord. Du kommer att få lära dig om hur mer komplexa livsformer kan utvecklas och förändras.

Innehåll

 

Planering i Biologi åk 7, Åsö Grundskola, HT19 

Organismer - Ekologi - Evolution

 

Centralt innehåll

 

·         Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

·         Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

 

·         Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

 

·         Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.

 

·         Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemstjänster.

 

·         Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

 

·         Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 

·         Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

 

·         Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

 

·         De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem

 

·         Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

 

 

Ämnesspecifika begrepp (Biologi)

 

Organismer, Celler, Bakterier, Svampar, Alger, Urdjur, Djur, Växter, Virus, Klorofyll, Fotosyntes, Celldelning, Cellandning, Kretslopp, Ekologi, Ekosystem, Producent, Konsument, Nedbrytare, Naturligt urval, Näringskedja, Näringsväv, Näringspyramid, Anrikning,

 

 

 

 

 

Tidsplan i tabellform:

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3 (del 1)

Lektion 3 (del 2)

 

43

Liv och indelning

De fem riken - Grupparbete

 

Celler, bakterier, alger/urdjur, svampar, växter, djur

 

Liv och indelning

De fem riken - Grupparbete

 

 

Liv och indelning

De fem riken - Redovisningar

 

Liv och indelning

De fem riken - Redovisningar

 

 

 

45

Ekologi (Introduktion)

 

Producent, Konsument

Nedbrytare Näringskedja Näringsväv

 

Ekologi

(Fortsättning)

 

Fotosyntes

Cellandning

 

Celler och virus

(Fördjupning)

 

Prokaryoter

Eukaryoter

 

Liv och indelning

Fem riken - Redovisningar

 

 

Film: Cellstaden

 

 

46

Celler och virus

 

Prokaryoter

Eukaryoter

 

Celler och virus

 

Prokaryoter

Eukaryoter

 

Systematisk

undersökning

 

Dissektion

Mikroskopi

Systematisk

undersökning

 

Dissektion

Mikroskopi

 

47

Ekologi

(Fortsättning)

 

Kretslopp

Anrikning

Ekosystemtjänster

Ekologiskt avtryck

 

Ekologi

(Fortsättning)

 

Kretslopp

Anrikning

Ekosystemtjänster

Ekologiskt avtryck

 

Livets utveckling

Evolution

Naturligt urval

Livets utveckling

Evolution

 

Naturligt urval

 

48

Repetition

 

Repetition

 

PROV

PROV

 

49

Genomgång av provet

 

Genomgång av provet

 

Systematisk

undersökning

 

Dissektion

Mikroskopi

Systematisk

undersökning

 

Dissektion

Mikroskopi

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt

 

·      Uppgifter i arbetshäfte

 

·      Genomgångar

 

·      Filmer

 

·      Diskussioner

 

 

 

Litteratur:

 

Biologi Spektrum

 

·        Arbetsblad som läraren delar ut

 

 

 

Bedömning

 

·      Genomförande av uppgifter.

 

·      Användning av begrepp, modeller och teorier.

 

·      Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar. 

 

·      Skriftligt prov

 

 

 

Du ska

 

·      i stora drag kunna förklara hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
utifrån släktskap och utveckling

 

·      kunna förklara viktiga begrepp inom ekologin (se begreppslista)

 

·      kunna förklara fotosyntesens roll i ett ekosystem

 

·      beskriva ett ekosystem, hur det fungerar och vilken roll en individ har i detta

 

·      kunna dra slutsatser och se hur saker påverkar varandra.

 

 

 

 

 

Mål

 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att Du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv och naturen.
I arbetsområdet ”Levande organismer och Ekologi” lär Du dig både om hur och varför liv delas in i olika grupper, och samspelet mellan levande organismer i naturen fungerar och är beroende av sin omgivning. Att känna till mångfalden av levande organismer och hur ekologi fungerar är viktigt för att Du ska kunna ta ställning i viktiga frågor som rör djur och natur såsom en ekologisk hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: