Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hundradelar och längdenheter samt procent

Skapad 2019-11-11 09:27 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde med fokus på hundradelar. Vi kommer även titta på hur man använder hundradelar vid längdenheter. I samband med hundradelar kommer vi introducera begreppet procent.
Grundskola 5 Matematik
Ett arbetsområde med fokus på hundradelar. Vi kommer även titta på hur man använder hundradelar vid längdenheter. I samband med hundradelar kommer vi introducera begreppet procent.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med området är att du förstår positionssystemet med decimaltal. Du ska även träna på att använda och förstå decimaltal vid längdenheter.

Du kommer få bekanta dig med begreppet procent.

Bedömning - vad och hur

 Läsa och skriva tal i bråk och decimalform

Decimaltal i utvecklad form

Decimalsystemet, positionens betydelse

Jämföra och storleksordna decimaltal

De fyra räknesätten med hundradelar

Hundradelar och längdenheter

Decimaltal- generalisering med tusendelar.

Mil, km och m

Procent
Tolka och måla procent vid helheter.

Samband mellan bråkform, decimalform och procentform.

Tolka procent vid antal.

Räkna med 100%, 50% och 25%

Räkna reapriser vid 50% och 25%

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få:

- genomgångar

- arbeta med kooperativa metoder; EX: Visa, Rondell; Sant eller falskt

- spela spel

- träna på egen hand (färdighetsträna)

Uppgifter

 • Att kunna...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: