Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stopp, det är min kropp!

Skapad 2019-11-11 10:21 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Stopp min kropp! Under v 46 och 47 kommer vi inleda ett arbete där vi stärker barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. Få dem att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej. Att sluta när man hör stopp, nej och sluta.

Innehåll

Vad är integritet för oss? 

Integitet för oss är att varje barn och vuxen bestämmer över sin kropp och är medveten om att de har rätt att säga nej om det är något de inte vill. Lika viktigt är det att respektera ett nej ifrån någon annan. 

Bakgrund varför?

I den nya läroplanen 2019 kommer integritet synliggöras som ett nytt mål. Integritetstänk ska genomsyra hela vårt arbets- och förhållningssätt på vätten. 

Hur vi ska arbeta:

-Stärka barnens självkänsla genom att bekräfta barnen vid samlingar mm

- Vid toalettbesök frågar vi barnen hur de vill ha det t.ex. hjälpa till med byxorna, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför. Dessutom går alltid bara ett barn i taget på varje toalett

- Blöjbyten sker utan närvaro av andra barn. Barnet som byter blöja ska inte behöva ha andra barn i närheten.

- Om en vikarie som inte är välbekant för barnen blir ensam på avdelningen så slår vi ihop avdelningarna och samarbetar. 

- Om vi busar eller kittlar ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger nej/stopp/sluta - även om barnet skrattar.

- Vi frågar alltid barnen om det är ok att vi knäpper kort eller filmar dem i olika aktiviteter.

- Vi stjäl aldrig kramar eller pussar från ett barn. Vi kramar barnen när de själva vill. Vi tvingar aldrig barnen att kramas som förlåt. 

- Vi lär barnen "Stopp min kropp", att barnen har rätt att bestämma själva över sin kropp och att de har rätt att säga ifrån.

- Vi kommer läsa böcker, sagor och lyssna på musik som synliggör integritet. 

- Vi kommer att prata om känslor. Hur olika känslor känns eller kanske ser ut. Att det är viktigt att lyssna på varandra. Att det är ok att vara arg eller ledsen. 

- Vi respekterar varandra - både barn och pedagoger.

- Vi pratar om skillnaden mellan att skvallra och att berätta för att barnen skall våga berätta även svåra saker.

- Vi läser ur kompisböckerna om kanin och igelkott och arbetar med tillhörande material. 

Syfte

Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp.

Mål 

- Att stärka barnens självkänsla

- Att stärka barnen i att de har rätt att säga nej när något inte känns bra/när de inte vill.

- Att respektera att nej är nej.

- Att lära barnen att alla känslor är rätt men inte alla beteenden.

Hur/när

På samlingar- med sånger, ramsor och känslokort, prata om var känslan sitter i kroppen. Vi har dialog med barnen.

På dramatillfällen- tex massagesagor. 

Vi kommer att inleda vårt arbete med barns integritet med att visa en musikfilm "Stopp min kropp" och lära barnen en rimramsa; "Min kropp".

Vi kommer att använda oss av stopphanden och prata om den med barnen. Att använda sig av stopphanden kan vara ett bra komplement för barn som har svårt att säga nej/stopp/sluta men kan även användas av barn eller vuxna som vill förstärka sitt stopp

Gestalta och benämna olika känslor. Titta i spegeln, hur ser jag ut när jag är arg/glad etc? Titta på varandra; hur kan andra se ut när de är arga/glada etc? 

Vi tänker prata med barnen om skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter. Bra hemligheter är sådant man blir glad av, t.ex. födelsedagspresenter eller julklappar. Bra hemligheter får vara hemligheter. Dåliga hemligheter är saker som man blir ledsen av eller som gör att man får ont i magen. Dåliga hemligheter får man berätta - även om någon sagt att man inte får det. 

Hur och när ska arbetet följas upp? 

Arbetslaget följer regelbundet upp arbetet under terminens gång och uppföljning sker i våra samtal och på unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: