👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säkerhetsveckor akrobaterna

Skapad 2019-11-11 10:23 i Floraparkens förskola Svedala
Om det börjar brinna .....vad gör man då?
Förskola
Säkerhetsveckor, där barn och pedagoger får ta del av och lära sig hur man går till väga vid utrymning/ inrymning, får information om vad polis, ambulansförare och brandmän gör.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi vill förbereda barnen på hur man går tillväga vid en utrymning. Barnen ska få kunskap i hur man gör om det börjar brinna och allt som är viktigt att kunna då. 
 Vi kommer träna på en utrymning vi lär oss var vår uppsamlingsplats är. Vi kommer prata om hur övningen går till och vart man tar vägen när larmet går! Detta för att skapa en trygghet hos barnen så se vet vart de ska ta vägen. 

Vi kommer prata med barnen om att det kan hända att man behöver göra en inrymning där kommer vi nämna vilka anledningar det Finnsjön att göra inramningar samt berätta för barnen hur man ska gå tillväga.

Vi vill ge barnen kunskap om vem de ska ringa när olyckan är framme. 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi vill ge barnen en förberedelse på hur och vad man ska göra om det börjar brinna.

Vi vill ge barnen en förbindelser på hur och vad man ska göra om det måste göras en inrymning. 

Vi tränar och går igenom en brandövning med utrymning på förskolan. Detta för att skapa en trygghet hos barnen så de vet hur det går till om det börjar brinna och brandlarmet går på. 

Hur kommer vi jobba med det?

Med våra 3-4 åringarna förbereder vi barnen genom att prata om brand, brandbil, ambulans och utrymning av förskolan.Vi pratar även om polisen och vad den gör. Detta för att ge barnen tid att ta till sig och hinna få reflektera, se och förstå .

Detta kommer vi göra:

- vi läser en böckerna Ellie och Jonas lär sig om eld (ugglo), fakta om polisen (ugglo) och QR-koder med ljud, hur de olika utryckningsfordonen låter. 

- vad gör man om det börjar brinna, hur går det till när man utrymmer förskolan, var är vår samlingsplats. 

- vi tittar på SOS alarm videoklipp som heter pysselolyckan, när man ska ringa 112

- vi gör en brandövning gemensamt med alla barn och pedagoger på förskolan. 

- vi gör ett rollspel där vi framför ett nödsamtal 

- vi träffar en brandman och besöker en brandstation.

Mål

Barnen blir trygga och förberedda när väl brandövningen är. Får kännedom om polisen. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,