👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi, år 8, Lgr 11

Skapad 2019-11-11 11:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kol är ett av de viktigaste grundämnena i världen. Utan kol skulle det inte finnas något liv på jorden eftersom det är en viktigt byggsten i allt levande. Kol finns i många olika föreningar som du här kommer att lära dig mer om.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Kol är ett av de viktigaste grundämnena i världen. Utan kol skulle det inte finnas något liv på jorden eftersom det är en viktigt byggsten i allt levande. Kol finns i många olika föreningar som du här kommer att lära dig mer om.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete och laborationer

Visa vad du lärt dig

Små kunskapskontroller, visa muntligt vid genomgångar samt skriftligt slutuppgift

Kemiplanering år 8

Genomgångar - anteckningar - ta del av senaste forskning - miljöfarliga kolväten 

Studi.se

 

Ska kunna:

 • Kolets kretslopp
 • Grupper av kolföreningar: kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar.
  Att kunna:
  - Vad kännetecknar dessa kolföreningar,
  - Kunna skriva med summaformel/molekylformel och rita mha strukturformel.
  - Laborationer: torrdestillation, filtrering med aktiv kol, estrar och bygga med pinn-och kulmodellen. 
 • Mättade och omättade kolväten.
 • Varför det finns så många kolföreningar.
 • Hur man framställer gasol till asfalt från råolja (destillationstorn). 

Tidsram

 • Start: vecka 46
 • Avslutas: vecka 49

 

Bedömning

 Se bedömningsmatris från kunskapskraven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi: Kolets kemi, år 8, Lgr 11

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Nivå 2
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Nivå 3
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.