👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Geometri ht2019

Skapad 2019-11-11 11:18 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Planering Matte direkt åk 7 Geometri kapitel 2.
Grundskola 7 Matematik
När du arbetat med geometrikapitlet ska du kunna: - beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar - beräkna omkrets och area av månghörningar - beräkna volym hos prismor - några enheter för längd, area och volym - beräkna arean av begränsningsytor

Innehåll

Tidsperiod v. 41- 47

Genomförande

Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka enligt planeringen.

Individuell räkning i boken.

Filmer att titta på för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.

Diagnos och prov.

   

Matematikplanering åk 7      Kapitel 2 Geometri 

  

              Vecka                                                                             Avsnitt                                           Klar till och med sidan  (veckans sista lektion)

 

              

                41

      

 

      Olika dimensioner

      Kroppar

      Månghörningar

      Vinklar

      Triangelns vinkelsumma

 

 

               61

 

              42    

 

 

      Olika trianglar

      Olika fyrhörningar

      Omkrets

      Area(rektangel &

parallellogram)

 

               67

 

              

                43

 

 

      Triangelns area

      Sammansatta figurer

      Volym

      Rätblock

      Begränsningsyta

 

 

               75

 

              45

 

 

 

      Diagnos

      Blå kurs/röd kurs

              

                 84(blå)

                 96(röd)

               

 

              46

 

 

 

      Fortsatt arbete med blå/röd kurs

 

               92(blå)

                 100(röd)

 

              47

 

 

      Sammanfattning/

repetition

      PROV

 

 

 

 

Filmer

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • självskattning
 • muntliga redovisningar
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9