👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8 - läsa och analysera skönlitteratur

Skapad 2019-11-11 11:32 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hej! Vi kommer att få besök av författaren Johanna Lindbäck i slutet av november. Inför hennes besök kommer du att få läsa en av hennes romaner. Samtidigt som du läsa arbetar du med din loggbok. Under arbetets gång kommer vi även föra diskussioner kring romanerna i mindre grupper.

Innehåll

 

Författaren Johanna Lindbäck - läsa och analysera skönlitteratur

 

Pedagogisk planering

 

Svenska     

 

 

I slutet av november- närmare bestämt den 29 november - kommer vi att få tillfälle att möta författaren Johanna Lindbäck. Inför det kommande mötet kommer alla i klassen att få läsa en av hennes romaner, antingen Karta för förälskade & andra vilsna eller Min typ brorsa. I samband med läsningen kommer du att få skriva en loggbok och dessutom kommer vi att gemensamt diskutera boken. Johanna Lindbäck önskar att vi har förberett frågor om romanen och dess innehåll som vi kan diskutera när hon är på plats.

 

Lärandemål

 

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 

-          Läsa och analysera skönlitteratur genom att läsa en roman skriven av Johanna

 

Lindbäck

 

-          Formulera dig och kommunicera i tal genom att föra boksamtal

 

-          Formulera dig i skrift genom att skriva en loggbok medan du läser

 

Johanna Lindbäcks roman

 

 

 

Undervisning

 

Vi läser romanerna i skolan och du skriver i din loggbok medan du läser romanen. I din loggbok ska du analysera romanen men du ska också lära känna Johanna Lindbäck genom att samla information om henne på internet. Johanna har ett önskemål inför sitt besök och det är att du ställer frågor till henne om romanen och innehållet i den. Det betyder att medan du läser hennes bok bör du anteckna de frågor som dyker upp.

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 

-          Genom att läsa den angivna boken

 

-          Genom att aktivt delta i diskussioner i klassrummet

 

-          Genom att svara på frågor skriftligt vid de tillfällena

 

som kräver det

 

 

 Läsa:

 

-          Förstå och sammanfatta vad du läst

 

-          Göra kopplingar mellan det du läser och orsaker/tid (varför/när)

 

-          Resonera kring boken utifrån egna erfarenheter, texter du läst, filmer

 

  du sett etcetera

 

 

Skriva:

 

-          Variera ditt språk när du skriver

 

-          Binda ihop dina meningar på ett fungerande sätt

 

-          Följa språkliga normer och strukturer (stavning, styckeindelning etcetera)

 

 

 

 kKunskapskrav

 

 

 

E

 

C

 

A

Läsförståelse

Genom boksamtal och skriftliga uppgifter visar du ..

.. grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av det du läser, och vissa kopplingar mellan det du läser och tid, orsaker och andra texter. Du kan även tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.

.. god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av det du läser, och relativt goda kopplingar till tid, orsaker och andra texter. Du kan även tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken, samt budskap som kan läsas mellan raderna.

.. mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av det du läser, och goda kopplingar till tid, orsaker och andra texter. Du kan även tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om såväl tydligt framträdande budskap i boken, samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.