Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2019-11-11 12:45 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har valt att arbeta med Djur och Natur då barnen i gula gruppen visat ett stort intresse för ämnet. Vi kommer att vistas ute i skogen Och utforska de olika naturmaterial som finns där samt prata om djuren som finns i skogen.

Innehåll

Planering Djur och Natur

 • Vad ska läras ut?kunskaper om djur och natur

 

 • Varför? Syftet är att barnen ska få en bredare kunskap om djur och natur. Vi frågade barnen vad dom ville arbeta med och tog tillvara på deras intresse. Vi planerar våra grupptillfällen utefter deras önskemål. 

 • Hur ska undervisningen genomföras?vi börjar att gå till skogen de två första gångerna som en inledning. Vi pratar om naturen och de olika djur som bord där. Vi pratar om vad de äter, hur de bor, hur de låter och hur de lever. Vi kollar om vi kan hitta spår i skogen efter djur. Vi kommer också arbeta med olika naturmaterial, som exempelvis kottar, barr, pinnar m.m och skapa kreativt med det hemma i förskolan.  

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Genom att vi tillsammans pratar om det vi gjort vid varje tillfälle, som en avslutning. Barnen får möjlighet att säga va dom tycker och tänker om det vi gjort, eller uttrycka andra tankar och frågor som kanske uppstår kring ämnet. Efter att vi avslutat temat Djur och Natur Kan vi också se tillbaka på allt vi gjort och pratat om under temats gång, genom dokumentation som ex bilder, och på det vi skapat med naturmaterial. Vi ställer frågor där barnen får möjlighet att tänka tillbaka på de vi gjort och exempelvis berätta va dom tyckte va roligast etc.  

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?för barn födda 2016

 

 • Av vem?
  3 pedagoger, Emilia, Johanna och Delia

 • Vad är målet med undervisningen? Målet är att barnen ska få en större kunskap och förståelse om Djur och Natur 

  _____________________________________________________________________ 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: