Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogspromenad

Skapad 2019-11-11 13:03 i Snödroppens förskola Kristianstad
Förskola
Skogspromenad vecka 45-19 Barnen har utifrån sagan "Sunes cykel och skrivbok" pratat om masken. Syftet med skogspromenaden är att barnen ska få leta daggmaskar. Undersöka och jämföra t ex lång, kort hur känns det att ha masken i handen,

Innehåll

Nuläge

Utifrån temat skapande arbetar vi med boken "Sunes cykel och skrivbok" Barnen har fått uppleva sagan i olika former drama, konkret saga, digitalt och läst sagan. Vår erfarenhet är att vi kan uppnå många  av läroplanens mål.

 

Mål

Vi vill att barnen ska få utforska/upptäcka/uppleva olika material, lära av varandra och kunna arbeta i olika konstellationer både små och stora. Upptäcka och lita på sin egen förmåga, se varandra som en tillgång.

Vi vill att barnen ska få utveckla sin förmåga att berätta/återberätta. 
Vi vill ge barnen en nöjdhet och glädje i sitt skapande

 

Syfte 

Vi vill utmana barns tänkande med kreativitet och skapande. Vi anser att alla barn kan och är rika och kompetenta och lär tillsammans i samspel med varandra. Genom kreativitet får barnen uttrycka sig och stärka sin självkänsla i olika uttrycksformer och med hjälp av olika verktyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: