Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med läsförståelse - I taket lyser stjärnorna

Skapad 2019-11-11 13:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Under några veckor kommer ni att få arbeta med boken "I taket lyser stjärnorna". En ungdomsroman skriven av Johanna Thydell. Boken skall delvis läsas under en läslektion varje vecka, men även hemma.
Grundskola 7 – 8 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer ni att få arbeta med boken "I taket lyser stjärnorna". En ungdomsroman skriven av Johanna Thydell.

Innehåll

I taket lyser stjärnorna

- En ungdomsroman av Johanna Thydell. 

Under några veckor skall ni få läsa och arbeta med boken "I taket lyser stjärnorna". Boken skall delvis läsas under veckans lästimme, men även hemma som läxa. Skrivuppgifterna som är delade med er skall skrivas antingen för hand i er skrivbok eller i Classroom. Tidsplanering för området ligger i kalender. 

 

Mål att sträva mot arbetsområdet:

- Eleven skall utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och känslor samt stimuleras till att reflektera och värdera

- Eleven skall öva på sin skrivförmåga

- Eleven skall utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. 

 

Bedömning:

Görs i matris nedan

 

 

Matriser

Sv SvA
Läsa och analysera skönlitteratur

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: