Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och recension

Skapad 2019-11-11 13:14 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta moment kommer vi gemensamt att läsa boken ”Förföljaren” av Magnus Nordin. När vi har läst ut boken och arbetat med uppgifter kring den kommer vi att arbeta med texttypen recension. Tillsammans ska vi lära känna texttypen och sedan ska du på egen hand skriva en recension av ”Förföljaren”.

Innehåll

Syfte

Texttypen recension är en argumenterande texttyp där du uttrycker en åsikt och ger skäl (argument) till varför din åsikt stämmer. Du argumenterar dagligen och nu ska du få lära dig mer om hur du kan göra det på ett övertygande sätt. Förutom att träna på att argumentera och att skriva kommer du även att utveckla din läsförståelse när vi läser och bearbetar modelltexter enskilt och tillsammans.

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Göra klart

v. 47

Läsning ”Förföljaren”

 

Introduktion av arbetsområde:

Syfte, planering, arbetssätt och examination.

 

Förförståelse:

Projicera bild på boken.

·       Författaren.

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Gemensam läslogg:

·       Detta har hänt:

·       Detta tror vi kommer att hända:

·       De här karaktärerna har vi introducerats för:

Läsning ”Förföljaren”

 

Repetition:

·       Vad läste vi senast?

·       Högläsning av läslogg.

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

Läsning ”Förföljaren”

 

Repetition:

·       Vad läste vi senast?

·       Högläsning av läslogg.

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

 

v. 48

Läsning ”Förföljaren”

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

Läsning ”Förföljaren”

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

Läsning ”Förföljaren”

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

 

v. 49 – v.51

Läsning ”Förföljaren”

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

Läsning ”Förföljaren”

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

Läsning ”Förföljaren”

 

1.     Högläsning.

2.     Stopp för sammanfattning och ordförståelse (repetera lässtrategier).

3.     Samtal kring läsfrågor i par/grupp.

4.     Gemensam läslogg.

Läsning klar

v. 2

Texttyp: recension

 

Genremedvetenhet: syfte och textexempel.

 

1.     Gemensam genomgång.

2.     Stafettläsning s. 176 ”Recensioner”

3.     Högläsning av textexempel ”Actionäventyr för unga fantasyfans” s. 178.

4.     Uppgift 5: undersök s. 178

5.     Gemensam genomgång.

Texttyp: recension

 

Genremedvetenhet: att sammanfatta och att formulera åsikter.

 

1.     Gemensam högläsning: att sammanfatta och att recensera s. 179-180.

2.     Uppgift: att sammanfatta ett kapitel ur Kemiboken (det ni läser just nu). Tänk på nyckelord! (repetera lässtrategier).

3.     Läs era sammanfattningar högt för varandra. Var de olika? På vilket sätt?

4.     Uppgift: träna på att recensera s. 181.

Texttyp: recension

 

Genremedvetenhet och läsförståelse: textexempel med textfrågor.

 

1.     Högläs recensioner och arbeta med textfrågor i grupp s. 137-145.

2.     Gemensam genomgång.

 

v. 3

Saga vs. film

Saga vs. film

Saga vs. film

 

v. 4

Texttyp: recension

 

Börja planera din text.

 

1.     Gemensam genomgång av uppgift och skrivmall.

2.     Påbörja planering av din text.

Texttyp: recension

 

Skrivmall klar.

Texttyp: recension

 

Egen text i uppgiften i Teams.

Skrivmall klar.

v. 5

Texttyp: recension

 

Fortsätt med egen text.

Texttyp: recension

Texttyp: recension

Recension klar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Recension

Bedömningsmatris Recension

E
C
A
Koppling till uppgiften / textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Texten fungerar relativt väl som en recension.
Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll:
Sammanfattning och beskrivningar
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, samt gör enkla beskrivningar av personer och/eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett fungerande sätt, samt gör utvecklade beskrivningar av personer och/eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, samt gör välutvecklade beskrivningar av personer och/eller miljö.
Innehåll:
budskap
Eleven kan tolka ett tydligt framträdande budskap och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolt i verket och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Innehåll:
omdöme och motivering
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör en enkel motivering och har med något exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör utvecklade motiveringar och har med exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör välutvecklade och nyanserade motiveringar och har med exempel ur verket..
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad
Recensionen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i recensionen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt, och passar innehållet i recensionen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning av text
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: