Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division åk 4

Skapad 2019-11-11 13:28 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Hur hänger multiplikation och division ihop, och hur räknar man när ena faktorn eller täljaren är flersiffrig?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi har genomgångar och jobbar både muntligt och skriftligt i par och enskilt med miniwhiteboards. Vi övar på multiplikationstabellerna i läxa och testar kunskaperna med jämna mellan rum. Vi jobbar gemensamt, i par och  enskilt med olika uppgifter. Vi arbetar med att använda oss av varandra som lär resurser, att dela med oss av vår kunskap. 

Mål för arbetsområdet:

 • Bli säker/säkrare på multiplikationstabellerna och dra nytta av dem vid division
 • kunna multiplicera med 10,100 och 1000
 • ha en fungerande skriftlig räknemetod för multiplikation där ena faktor är ensiffrig och den andra två-eller tresiffrig.
 • ha en fungerande skriftlig räknemetod när täljaren är flersiffrig och nämnaren ensiffrig
 • kunna använda multiplikation och division i textuppgifter
 • Visa en multiplikation och division på olika sätt (text, bild och symboler)

Så här kommer arbete att bedömas:

Multiplikationstabellkunskapen självbedömer eleverna med hjälp av läxor och andra tabellträningstillfällen. Arbetet utvärderas med jämna mellanrum och eleverna får då och då visa vad de lärt sig i så kallade exit tickets. Vi kommer att göra en diagnos i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 4-6

insats krävs
godtagbara kunskaper
utvecklade kunskaper
välutvecklade kunskaper
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: