Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtiden Jul i Eritrea

Skapad 2019-11-11 13:39 i Racklöfska skolan Åre
Temaplanering för Högtiden Jul i Eritrea
Grundskola 5 – 6 Modersmål
I denna arbetsområde arbetar vi muntlig och skriftligt med högtiden ``jul`` i hemlandet Eritrea och traditioner kring dess.Dessutom ska vi göra jämförelser med den svenska julen.

Innehåll

1. Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna:

 • Redovisa om den Eritreanska julen 
 • Jämföra likheter och skillnader mellan den eritreanska och den svenska julen
 • Beskriva hur man firar jul i Eritrea

2. Undervisning och övning

För att nå målet kommer vi att arbeta genom att:

 • Ta reda på fakta om den eritreanska högtiden jul och hur det firas.
 • Läraren guidar eleverna att använda olika källor som böcker, fakta texter med länkar till internet.
 • Eleverna får använda Venn-diagram för jämförelser mellan den eritreanska och den svenska julen. 
 • Eleverna får använda sig av mind maps och stöd ord för underlätta muntliga presentationer
 • Titta på filmer om julen i Eritrea.
 • Diskutera julfirande i olika kulturer och religioner.
 • Förbereda inför den muntliga redovisning. 

Vi kommer att arbeta i detta för 4 veckor - (v. 46 - 49)

 

3. Examinationsuppgifter

För att hela processen med högtiden jul blir färdig ska eleverna få jobba enskilt och i par:

 • Söka och sammanställa informationen och göra en presentation.
 • Under temaarbete ska eleverna få diskutera och förklara för varandra. 
 • Skriva en fakta text om högtiden jul in Eritrea

 

4. Bedömning

Efter avslutat tema ska eleverna kunna att:

 • Berätta vad en högtid är samt hur det firas i olika sammanhang 
 • Nämna några högtider som firas där modersmålet uttalas. 
 • Redovisa om den eritreanska julen
 • Nämna några likheter och skillnader mellan den svenska och eritreanska julen.
 • Känna igen en fakta text och en beskrivande text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 6

Matriser

Ml
Hög tid för högtid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Heliga platser, ritualer och högtider.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och högtider.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och högtider.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och högtider.
Kristendomen och dess högtider och traditioner.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt julens betydelse för kultur och samhälle i Eritrea med jämförelse av den svenska julen.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt julens betydelse för kultur och samhälle i Eritrea med jämförelse av den svenska julen.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt julens betydelse för kultur och samhälle i Eritrea med jämförelse av den svenska julen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: