Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby: Första världskriget och ryska revolutionen och mellankrigstiden

Skapad 2019-11-11 14:53 i Stavby skola Uppsala
Första världskriget, Ryska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad var det som hände? Varför startade detta stora krig? Hur kunde det bli ett världskrig?

Innehåll

Innehåll:
Genomgångar om:
1. Stormakterna i Europa före kriget - karta Ententen: Storbr, Fr, Ry Centralmakterna/Trippelalliansen: Ty, Öster-Ung, It,
2. Krigets orsaker
3.Kriget - Västfronten, Östfronten, Ubåtskrig
4. Krigsslutet - 11 nov 1918 eldupphör. 9 miljner hade stupat. 20 miljoner sårats.
Fredsfördraget i Versailles 1919, 1920 bildades NF – nationernas förbund
5. Krigets konsekvenser
6. Revolutionen i Ryssland
revolution, krig, inbördeskrig, Lenin, Stalin, kolshoser, gulag
7. Mellankrigstiden
börschkrasch, Hitler mot makten

Begrepp: världskriget

Ententen

NF

Senapsgas

Skotten i Sarajevo

Ingemansland

Svarta veckan

Västfronten

Östfronten

Centralmakterna/Trippelalliansen


Begrepp ryska revolutionen och mellankrigstiden:

livegen, bolsjeviker, Marx, Sovjetunionen, röda armén, femårsplan, gulag, kristallnatten, nationalsocialistiska partiet

Film: 1914-1918 första världskriget 20 minuter, Ryska revolutionen, Världens fakta – serie om tre avsnitt om första världskriget: Undergången skärselden syndafallet Artikel: http://www.expressen.se/nyheter/dokument/pa-sondag-slutar-det-forsta-varldskriget/

Bok: Blod och lera

Arbetssätt:
Högläsning, film, genomgångar, jobba med uppgifter och diskussion, analyserande, återberättande

Så visar du sina kunskaper:
Muntligt deltagande på lektioner, återberättandet, delaktighet i diskussioner, provKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Exempel på hur kunskap kan synas

Kunskaper om första världskriget, ryska revolutionen och mellankrigstiden
(Kunskaper om förhållanden och skeenden)
 • Hi  E 9
Du vet när kriget var och några länder som var inblandade. Du känner till svarta veckan och kriget på väst- och östfronten i stora drag. Du vet hur kriget slutade och kan något om hur kartan ändrades. Du kan ge något exempel på hur det var. (=Grundläggande kunskaper)
Du vet när kriget var och flera länder som var inblandade. Du känner till svarta veckan och kriget på väst- och östfronten i stora drag och kan återberätta. Du vet hur kriget slutade och flera saker om hur kartan ändrades.Du kan ge några exempel på hur det var. (=Goda kunskaper)
Du vet när kriget var och många länder som var inblandade. Du känner till svarta veckan och kriget på väst- och östfronten och kan återberätta utförligt. Du vet hur kriget slutade och kan mycket om hur kartan ändrades. Du kan ge flera exempel på hur det var. (=Mycket goda kunskaper)
Orsaker till och konsekvenser händelserna
(Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar)
 • Hi  E 9
Du kan någon orsak till kriget och konsekvens av kriget och kan förklara den. . (=enkla resonemang)
Du kan några orsaker till kriget och konsekvenser av kriget och förklara dessa. (=Utvecklade resonemang)
Du kan flera orsaker till kriget och konsekvenser av kriget, kan förklara dessa och vet hur de olika orsakerna hänger ihop. (=Välutvecklader resonemang)
Källor till de historiska händelserna
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
 • Hi  E 9
Du anger källor som passar och berättar varför de passar. (=Enkla resonemang)
Du anger källor som passar och berättar varför de passar med något källkritiskt argument. Ex äkthet, tid, värderingar, typ av källa, avsikt, förstahandskälla (=Utvecklade resonemang)
Du anger källor som passar och berättar varför de passar med något källkritiskt argument och visar hur källorna stärker varandra. (=Välutvecklade resonemang)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: