Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika material och återvinning HT-19

Skapad 2019-11-11 14:55 i Trönningeskolan 4-5 Halmstad
Känner du till några olika material? Vet du skillnaden mellan återvinna och återanvända? Varifrån kommer materialet? Hur har föremålet utvecklats? Hur ska föremålet sorteras och återvinnas? Vad är en hypotes?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig mer om olika material som finns i din vardag. Du kommer att få lära dig att sortera material efter egenskaper, källsortera och återvinna.

Innehåll

 

Mål

Vi arbetar med NO och svenska. Det är material som finns runt omkring dig som är i fokus.

Du att få träna dina förmågor att:

 • ställa hypoteser göra systematiska undersökningar
 • beskriva olika material
 • samtala om olika sätt att återvinna
 • använda begrepp såsom återvinna, olika material, egenskap, återanvändning, avfall och källsortera
 • läsa faktatexter om material

 

Bedömning

Du ska efter avslutat arbete kunna:

 • sortera några föremål efter deras egenskaper
 • veta skillnaden mellan att återvinna och återanvända
 • berätta om hur material kan återvinnas och källsorteras
 • berätta om något materials historia.

Undervisning

Vi startar med att gemensamt diskutera vad du kan om material som finns i vår omgivning. Du får titta närmare på föremål och får fundera på materialet och dess egenskaper.

Du kommer att:

 • sortera material efter olika egenskaper
 • se på film
 • läsa faktatexter om olika material
 • diskutera olika materials historia.
 • lära dig hur du källsorterar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: