Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 5 Grammar & Source Criticism

Skapad 2019-11-11 15:00 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Engelska
Plan for the rest of the fall HT19. Reservation for changes.

Innehåll

46

Ch 2 – Roots

Hi, Dad! : 45 -48

 

Source Criticism

Grammar

 

Listening:

Hi, Dad!

Grammar Recap

 

Source Criticism

47

Ch 2 – Roots

 

Source Criticism

Grammar

 

Source Criticism

Grammar Recap

48

 

Grammar

Grammar Recap

49

Examination

Speaking

 

Examination

Oral - NP

Examination

Oral - NP

50

Examination

 

Diagnoses

Diagnoses

51

Movie

Movie

Movie

Uppgifter

 • Short Story

 • Oral Exam

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -

Matriser

Eng
Engelska 5 Kunskapskrav

E
C
A
Förstå tal & skrift
Du kan förstå huvudsakligt innehåll & uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo &i tydligt formulerad skriven engelska i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera & kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap & instruktioner.
Du kan förstå huvudsakligt innehåll & uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo & i tydligt formulerad skriven engelska i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera & kommentera innehåll & detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap & instruktioner i.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo & i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat & nyanserat redogöra för, diskutera & kommentera innehåll & detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap & instruktioner.
Tillgodogöra sig innehåll
Du kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra dig & kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Du kan välja & med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra dig & kritiskt granska innehållet i talad & skriven engelska.
Du kan välja & med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra dig och kritiskt granska innehållet i talad & skriven engelska.
Välja texter & talat språk
Du väljer texter & talat språk från olika medier & kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion & interaktion.
Du väljer texter & talat språk från olika medier & använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter & talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt & kritiskt sätt det valda materialet i din egen produktion & interaktion.
Formulera sig
I muntliga & skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan formulera dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar & gör förbättringar av egna framställningar.
I muntliga & skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande & relativt strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt & viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Du bearbetar & gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga & skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt, sammanhängande & strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Du bearbetar & gör välgrundade & nyanserade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig tydligt
I muntlig & skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan du uttrycka dig tydligt & med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Dessutom kan du välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i & förbättrar interaktionen.
I muntlig & skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan du uttrycka dig tydligt & med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Dessutom kan du välja & använda fungerande strategie
I muntlig & skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt, relativt ledigt & med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare & situation. Dessutom kan du välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i & förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskuterar företeelser
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang & delar av världen där engelska används, & kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter & kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang & delar av världen där engelska används, & kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter & kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang & delar av världen där engelska används, & kan då också göra välutvecklade & nyanserade jämförelser med egna erfarenheter & kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: