Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt

Skapad 2019-11-11 15:07 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att arbeta med olika maträtter och få lära dig de ord som kopplas samman med maträtterna.

Innehåll

Årskurs 5

Vi kommer att arbeta med området under cirka 4 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla

 • din förmåga att hålla en muntlig redogörelse med en inledning, huvuddel och avslutning.
 • din förmåga att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • hålla en muntlig redogörelse, med en inledning, huvuddel och avslutning med anpassning till syfte och mottagare.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • muntligt framträdande

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • göra gruppövningar.
 • hålla en muntlig presentation.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • håller en muntlig presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntlig framställning

Du har ännu inte nått målet
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Innehåll
Du håller dig ännu inte till ämnet och har inte ett fungerande innehåll.
. Du • klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet • redogör med i huvudsak fungerande innehåll
Du • klarar relativt väl att hålla sig till ämnet • redogör med relativt väl fungerande innehåll
Du • klara väl att hålla sig till ämnet • redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
Du har ännu inte en enkel inledning, huvuddel och avslutning.
Du redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
Du redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
Du redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning
Språk
Du anpassar ännu inte språket till mottagaren och syftet.
Du • använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare • använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
Du - använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare • använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva)
Du • använder språket med god anpassning till syfte och mottagare • använder ett ändamålsenligt och effektivt ord och begreppsförråd (sva)
Kommunikationsstrategier (SVA)
Du använder ännu inga strategier för att göra dig förstådd.
Du använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd (sva)
Du använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd (sva)
Du använder väl fungerande kommunikationsstrategier för att göra dig förstådd (sva)
Kommunikation
Du tittar ännu inte upp på publiken och/eller talar tydligt och visar engagemang.
Du klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: