Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HJÄRT- TAVLA, åk 3

Skapad 2019-11-11 15:11 i Emanuelskolan Sjöbo
mall med rubriker och matris
Grundskola 3 Slöjd
Du ska få göra en hjärt-tavla. I det här arbetet kommer du att få träna på att såga, slipa, måla, mäta, spika och arbeta med tråd/garn.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till at… visa mer →

 

I detta arbete ska du:

 • framställa en hjärt-tavla
 • träna på att arbeta med olika redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • arbeta med olika material
 • kombinera olika material
 • lära dig namnen på några olika verktyg och hantverkstekniker
 • välja färg och material för ett estetiskt uttryck (t.e.x färger som är snygga ihop eller passar till någon/något speciellt)
 • motivera dina val

 

Undervisning - arbetssätt:

Vi kommer att prova på slöjd i slöjdsalen några gånger under terminen. Du kommer att erbjudas undervisning både i grupp och individuellt i de tekniker som ska användas. Du kommer att få tydliga instruktioner på de olika momenten du ska träna på. Genom respons på dina idéer och ditt arbete, får du möjlighet att utveckla förmågan att förklara dina val och beskriva din arbetsprocess.

 

Elevinflytande:

Du får alltid möjlighet att påverka ditt slöjdarbete genom att själv välja t.ex. färg, form och/eller material. (Jag önskar att du gör personliga slöjdarbeten!)

Om du så önskar, kan du få individuell handledning och undervisning.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du arbetar under hela arbetsprocessen - från idé till färdigt arbete och dokumentation/redovisning.

Se bedömningsmatris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Genomförda momen
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Kunskapskrav som har arbetats med
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Kunskapskrav som har arbetats med
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kunskapskrav som har arbetats med
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav som har arbetats med
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Kunskapskrav som har arbetats med
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Kunskapskrav som har arbetats med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: