Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och jag

Skapad 2019-11-11 15:27 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola F
Undervisningen skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sin närmiljö. De skall också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika servicefunktioner i samhället. Vidare skall undervisningen syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om specifika begrepp inom området. På så sätt skall eleverna ges förutsättningar att bli delaktiga i samtal om vardagsliv och samhälle.

Innehåll

 

Centralt innehåll 1-3
- Omvärld

Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.

Yrken och verksamheter i samhället.

Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.

 

Centralt innehåll 4-6

- Omvärld

Sverige och platser som har betydelse för eleven.

Samhällsfunktioner och samhällsservice, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.

Yrken och verksamheter i samhället

Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.

Information i såväl digitala som andra medier.

 

Centralt innehåll 7-9

- Omvärld

Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.

Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap

Aktuella frågor och debatter i samhället.

 

Konkretisering av mål

- Eleverna skall känna till att Falköping är hemorten

- Eleverna kan orientera sig i närmiljön

- Eleverna skall få kännedom om minst fyra olika yrken tex räddningstjänsten (brandkår, ambulans) bilmekaniker, taxichaufför, kock, läkare, tandläkare.

- Trafikregler, eleverna skall känna igen minst ett vägmärke.

 

Arbetssätt

Vi sätter upp målen för området med bildstöd och tecken. Vi använder väggen i tamburen där hjärtat sitter i nuläget.

 

Jag

Var bor jag? Min adress, Sverige, Europa, Världen
Platser som har betydelse för eleven (tex Nya skolan)

Ev besöka där eleverna bor

(läsårsstart - fram till höstlovet)

 

 

Trafikregler

- tips: bamse.se (trafik)

- tips,Tryggve

- gör en väg…

- höger, vänster, höger låten

(efter höstlovet - fram till jullovet)

 

Samhällsfunktioner

Yrken (alla klasser väljer ett yrke som de redovisar för övriga klasser på musiken/dansen)

(från vt start -fram till sportlovet)

Aktuella frågor i samhället – Lilla aktuellt

(hela läsåret, finns teckentolkat)

 

Projektet avslutas med en musikal.

I estetisk verksamhet kommer eleverna få skapa dekorer och annan rekvisita till musikalen. Eleverna kommer också att få dansa och sjunga sånger inom området.

 

Bedömning

Intervjuer

Skriftliga och muntliga redovisningar

 

Dokumentation

Elevernas arbeten dokumenteras digitalt samt med text och bild.

Musikal

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: