Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpåsen

Skapad 2019-11-11 15:32 i 223261 Förskolan Pytsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vad hittar vi i bokpåsen den här veckan? Det är spännande för oss alla när vi får möjligheten att dyka in i en ny berättelse, ett nytt äventyr och en ny värld. Vilka ord och vilka känslor upptäcker vi i veckans bok? Kommer vi att lära oss något nytt och spännande?

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 
   

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande….

 

Vi har observerat att barnen ofta drar sig till läshörnan när vi kommer in på förmiddagen. Att barnen ofta kommer och ber oss vuxna att läsa för dem. Vi märkte att böcker och högläsning var en bra metod för att förhindra och avleda knuffar bitningar och slag.  

 

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Högläsning.( Bokpåse)  

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 

Vårt syfte är att barnen ska få en möjlighet att utveckla sin fantasi och sin föreställningsförmåga. Att barnen ska få utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig nya ord.  Att barnen ska få en möjlighet att leva sig in i olika situationer och utvekla sin sin förmåga till empati och omtanke om andra. Syftet med bokpåsen är att föräldrarna ska bli delaktiga genom att pynta påsen med sina barn hemma under helgen samt att välja en bok som barnet ska pressentera för oss andra. 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 

Vi vill att barnen ska lära sig att kommunicera med varandra på ett mer varierat och rikt sätt. Få ett större ordförråd och börja uttrycka sig bättre.  

 

 

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för  att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om literatur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och komunicera i olika sammanhang och för skilda syften.    

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

Vi kommer att presentera bokpåsen för barnen på samlingen på måndag. Vi har pyntat påsen lite för att visa dem vad de ska göra hemma med sina föräldrar. Vi stoppar i en bok som vi tar fram under spänning och läser för dem. Vi kommer att berätta för barnen att de ska få ta hem påsen och ta med en bok tillbaka till oss som vi ska läsa hela veckan.    

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 Detta är vårt första projekt med den här barngruppen. 

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Barnen är små och har inte så mycket erfarenhet ännu. 

Eventuellt högläsning hemma med sina föräldrar och högläsning här på förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: