👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4 19/20

Skapad 2019-11-11 15:41 i Allerums skola Helsingborg
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Geografi Svenska Biologi
Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

 

Innehåll

Vi ska lära oss om:

 • de svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • ämnesspecifika ord och begrepp som behövs för att kunna samtala, diskutera och framställa texter 
 • olika typer av skogar och sjöar
 • människans påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige
 • jämföra var och hur människor lever i olika delar av Sverige, samt läsa om nationella minoriteter som t ex samer
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna samtala, diskutera och framställa texter
 • titta på filmer om Sverige
 • läsa texter och svara på frågor

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
 • samtala om de nationella minoriteterna i Sverige 
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur
 • använda och förklara ord och begrepp inom arbetsområdet
 • kunna ge exempel och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bi Ge
Sverige vt 2014

Rubrik 1

Nivå 1
Du har baskunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Nivå 2
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Aspekt 1
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Använda information
 • Bi  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar den på ett ganska bra sätt efter olika situationer.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar den på ett bra sätt efter olika situationer.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar den på ett mycket bra sätt efter olika situationer.
Samband - människan och naturen
 • Bi  E 6
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Du kan ge exempel på och förklara hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen
Begrepp - använda biologins begrepp
 • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du kan använda biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du kan använda biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du kan använda biologins begrepp på ett mycket bra sätt.