Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med Blue-Bots

Skapad 2019-11-11 15:42 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
De äldre barnen kommer att få prova på programmering med Blue-Bots under vårterminen.

Innehåll

Syfte - varför gör vi detta? 

Vi vill utmana barnen att tänka metodiskt samt ge dem kännedom om olika matematiska och tekniska begrepp. De kommer få lära sig ord så som programmera, höger, vänster, framåt, bakåt samt geometriska former och mönster.

 

Mål - vart ska vi?

Vi vill utveckla barnens intresse för teknik genom att öva på programmering med hjälp av Blue-bots.

Dessa förmågor och lärprocesser kommer bl.a. att utvecklas:

 • Kommunikation
 • Att ge och ta instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i fler steg
 • Matematik
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Språkutveckling

 

 

Metod - hur gör vi?

Vi börjar med att tillsammans med barnen sätta oss ner och fundera över vad programmering egentligen är. Vi gör en tankekarta där vi kan se vad vi redan vet och vad vi vill lära oss. 

Innan vi börjar använda Blue-Bots kommer barnen få turas om att vara programmerare och robotar. Detta för att de ska få en större förståelse vad programmering är. Programmeraren får ge instruktioner som roboten följer. När barnen börjar bli säkra i det övergår vi till våra Blue-Bots.

Vi kommer använda oss av ett genomskinligt rutnät där vi lägger olika bilder dit barnen ska ta sig samt en alfabetsmatta. Vi kommer även att göra hinderbanor där Blue-Botarna kan ta sig fram.

För att få en lugn och trygg miljö när vi programmerar kommer vi arbeta i smågrupper på 3 barn. 

 

Såhär kan ett programmeringstillfälle se ut:

* Vi tänker först ut ett mål dit vi vill att Blue-Boten ska gå.

* Vi räknar antal steg och ser till att Blue-Boten står i rätt riktning för att nå till önskat mål.

* Vi programmerar in koderna och klickar "go" på Blue-Boten.

Genom att göra dessa steg ovan lär vi oss programmering.

 

Efter varje programmeringstillfälle diskuterar vi om det blev som det var tänkt. Vi låter barnen reflektera över vad som blev rätt/fel i programmeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: