Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kleider und Körper

Skapad 2019-11-11 15:47 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du kommer lära dig om kläder och kroppsdelar. Personbeskrivning, butiksdialoger, modevisning och efterlysning. Satsdelar

Innehåll

Vad ska vi göra och vilket är syftet? 

Vi kommer nu fördjupa oss kring kläder och kroppsdelar på tyska. 

Syfte (ur LGR 11):”Undervisningen i moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften” 

MCj02353830000[1]     Syftet är också att stärka dina grammatikkunskaper i tyskan genom att du får lära dig satsdelar (subjekt, predikat, ackusativobjekt och dativobjekt) samt att även adjektiven böjs i tyskan.

 

Mål: 

*   Lära dig klädesplagg och kroppsdelar

*   Kunna några fraser för inköp

*   Kunna satsdelarna subjekt, predikat, predikatsfyllnad, ackusativobjekt och dativobjekt

*   Förstå hur man avläser ”tabellen” för den bestämda och obestämda artikeln

*   Lära dig att vissa prepositioner alltid följs av dativ (t.ex. von, mit, aus)

*   Förstå att även adjektiven böjs i det tyska språket

*   Förstå texter som handlar om inköp/priser/kläder etc.

*   Kunna berätta (muntligt och skriftligt) om dina favoritkläder/vad du har på dig.

*   Kunna presentera något muntligt (antingen en efterlysning eller en modeshow)

 

Hur ska du redovisa?

-      Läxförhör på kläder/kroppen och satsdelar (ackusativobjekt/dativobjekt samt på vissa prepositioner

-      Du gör ett projekt med temat kläder/kroppen. Det kan vara en modevisning (film/live) eller en efterlysning (ljudinspelning+bild). I ditt projekt ingår minst 10 kläder/kroppsdelar och du får tillfälle att visa dina nya grammatiska kunskaper.

-      MCj04125520000[1]Hörförståelse

-      Läsförståelse

-      Liten skrivuppgift på temat kläder

 

Prov fredag den 22/11 v. 47

 

Öva med Kahoot

Adjektiv: https://create.kahoot.it/share/adjektive-kleider-und-korper/a66a9033-ec8b-4cda-824a-767cb028d1ac

Kläder: https://create.kahoot.it/share/die-kleidung/0410720b-ec39-4238-9044-23d2084cd935

Småord: https://create.kahoot.it/share/kleine-worter/faefdc20-e58c-43f8-a42a-8cd64296c919

 

 

Matriser

M2
Kleider und Körper

Kleider unde Körper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prata
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du t.ex. beskriver kläder/utseende Ditt uttal är förståeligt. I din muntliga redovisning gör du dig förstådd. Din grammatik är inte helt
Du kan prata enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du t.ex. beskriver kläder/utseende. Tydligt uttal. Du gör dig förstådd utan problem, även om det grammatiska inte är helt korrekt, så har du flyt i pratet. Du vet att verb ska böjas och du böjer även något ackusativ och något adjektiv rätt.
Du kan prata enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Mycket tydligt uttal. När du t.ex. beskriver en person samt när du redovisar muntligt gör du det med flyt och gott uttal. Du har god koll på ordföljd, verbböjning och även ganska bra koll på dativ/ackusativ/adjektiv.
Läsa
Du förstår sammanhangen/helheten i texterna vi läser (även om du inte förstår alla ord). Du kan återberätta med egna ord vad texten handlar om i stort.
Du kan läsa texterna och förstå det huvudsakliga innehållet samt även tydliga detaljer. Du kan kommentera innehållet med egna ord, både helhet och detaljer.
Du förstår texterna vi läser och kan dessutom uppfatta väsentliga detaljer
Skriva och grammatik
Du kan skriva enkelt och begripligt. Du kan även göra enkla förbättringar av dina egna texter Enkla ord Enkel meningsbyggnad Även om grammatik och stavning inte är korrekt så kan man förstå dig.
Du kan formulera dig relativt tydligt när du skriver (Du använder dina nya grammatiska kunskaper, även om det blir lite fel ibland). Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter God koll på verbböjning. Du förstår böjningssystemet med ackusativ/dativ och prepositionerna även om det blir några fel ibland. Varierat ordförråd Varierad meningsbyggnad, stavning fungerar bra.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande och i viss mån anpassa skriften till mottagarna. Du visar att du har tagit till dig de grammatiska moment som vi arbetat med. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Mycket god verbböjning. Du har god koll på när det ska vara dativ/ackusativ (t.ex. efter prepositioner) Du kan använda adjektiv för att förtydliga dina beskrivningar Mycket varierat ordförråd Mycket varierad meningsbyggnad och mycket god stavning.
Lyssna
Du kan förstå det viktigaste i tal i lugnt tempo (även om du inte förstår allt).
Du förstår det mesta i tydligt tal och kan även uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det mesta och uppfattar även väsentliga detaljer i tydligt tal. Du kan översiktligt redogöra för detta och kommentera innehåll och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: