Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och läsförståelse i åk 3

Skapad 2019-11-11 15:50 i Huaröds skola Kristianstad
Läsning och läsförståelsearbete i åk3
Grundskola F – 3 Svenska
"Att läsa är att resa".

Du kommer att få träna din läsning och läsförståelse på olika sätt genom att möta många olika sorters texter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • läsa bekanta texter med flyt
 • använda läsförståelsestrategier
 • återge innehållet i texten
 • resonera kring budskap i texten

 

 

 

 

Innehåll

Du ska få läsa olika sorters texter och arbeta med innehållet i texterna med hjälp av olika läsförståelsestrategier och modeller.

Genomförande

Under läsåret kommer vi att arbeta med olika slags texter både i svenska och kopplat till våra arbetsområden i SO/NO. När vi arbetar med texter kommer du både att få lyssna, läsa själv, läsa högt och läsa i par. Du kommer att få lära dig att arbeta med text innan, under och efter läsning med hjälp av "läsfixarna" och olika modeller.

Under läsåret kommer du att: 

 •  Läsa i egen vald bok "bänkbok" vid flera tillfällen i veckan.
 •  Arbeta med olika texter i Läsförståelse.
 •  Lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
 •  Läsa och arbeta med läsförståelse av faktatexter. 
 •  Läsa texter/böcker som "Läsläxa" varje vecka.
 • Skriva bokrecensioner om några av de böcker du har läst. 

 

 

Redovisning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sv
Förmågan att läsa med flyt
Du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter med visst flyt.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt och inlevelse
Sv
Förmågan att använda läsförståelsestrategier
Du försöker använda läsförståelsestrategier
Du använder läsförståelsestrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder läsförståelsestrategier på ett fungerande sätt
Sv
Förmågan att förstå och återge innehållet i en text
Du kan med hjälp återge och sammanfatta handlingen.
Du kan återge och sammanfatta handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan återge och sammanfatta handlingen på ett tydligt sätt.
Sv
Förmågan att resonera
Du kan med hjälp svara på frågor kring innehållet och försöker resonera om budskap i texten.
Du kan självständigt svara på frågor kring innehållet och resonera om budskap i texten.
Du kan självständigt svara på frågor kring innehållet och resonera om budskap i texten samt relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: