Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla Testamentet

Skapad 2019-11-11 16:16 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 4 Religionskunskap
Vem var egentligen Abraham? Visste du att en del personer som berättas om i Bibeln också finns i muslimernas bok Koranen? Många händelser omkring oss har sin grund i religionen och här får du förklaring till några.

Innehåll

 

Konkreta mål:

 Du ska kunna:

 • förklara några viktiga (centrala) tankar inom kristendomen, judendomen och islam, (t ex skapelseberättelserna)
 • berätta något om religionernas heliga skrift, helig byggnad, viktiga symboler, högtider mm
 • återberätta någon berättelse från Gamla Testamentet, t ex Pesach, Moses i vassen etc
 • förklara några viktiga ord och begrepp

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara några viktiga (centrala) tankar inom kristendomen, judendomen och islam, (t ex skapelseberättelserna)
 • berätta något om religionernas heliga skrift, helig byggnad, viktiga symboler, högtider mm
 • återberätta någon berättelse från Gamla Testamentet, t ex Pesach, Moses i vassen etc
 • förklara några viktiga ord och begrepp

Undervisning:

 • se faktafilmer och läsa faktatexter där vi lär känna de tre Abrahamitiska religionerna
 • svara skriftligt på frågor i ett häfte
 • samtala kring de fakta vi möter

 

Centrala begrepp:

  helig, profet, troende, religiös, livsåskådning, gamla testamentet, skapelsen, helig skrift, helig symbol

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: