Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 Ht- 2019

Skapad 2019-11-11 17:12 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Matematik
Tal

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan). Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

 

 

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 2 sid 46-85

Begrepp sid 84

 

Övningar:

 

 Algebra: http://www.skolresurs.fi/matteva/algebra/index.html

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5637-forenkla-uttryck.html

 

 

Genomgångar och filmer:

https://www.matteboken.se/

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

 

 Filmer på olika språk:

http://www.webbmatte.se/

 

Begrepp på olika språk:

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp

 

Matriser

Ma
Begreppstest Algebra sid 78

Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar
Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-3
fråga 2
kap 2.2 Uppgifter på Baslägret: 4-6
fråga 3
kap 2.3 uppgifter på Baslägret: 7-10
fråga 4
kap 2.3 Uppgifter på Baslägret: 7-10
fråga 5
kap 2.4 Uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 6
kap 2.4 Uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 7
kap 2.5 Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 8
kap 2.6 Uppgifter på Baslägret: 20-24
fråga 9
kap 2.7 Uppgifter på Baslägret: 25-28

Ma
Kapiteltest Algebra sid 79

Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnenHar
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a
Rita " nästa" figur i ett mönster
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-4
fråga 1b
Vilken formel stämmer till ett mönster
kap 2.2 Uppgifter på Baslägret: 4-6
fråga 2a
Nästa tal i en talföljd
kap 2,2 Uppfter på Baslägret: 4-6
fråga 2b
Formel till talföljd
kap 2,2 Uppgifter på Baslägret: 4-6
fråga 3a
Förenkla uttryck
kap 2,3 Uppgifter på Baslägret: 7-10
fråga 3b
Förenkla uttryck
kap 2,3 Uppgifter på Baslägret: 7-10
fråga 4a
Förenkla uttryck
kap 2,4 Uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 4b
Förenkla uttryck
kap 2,4 Uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 5a
Lös ekvationer
kap 2,5 Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 5b
Lös ekvationer
kap 2,5 Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 5c
Lös ekvationer
kap 2,5 Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 6a
Lös ekvationer
kap 2,6 Uppgifter på Baslägret: 20-24
fråga 6b
Lös ekvationer
kap 2,6 Uppgifter på Baslägret: 20-24
fråga 6c
Lös ekvationer
kap 2,6 Uppgifter på Baslägret: 20-24
fråga 7a
Skriv ett algebraiskt uttryck för en geometrisk figur
kap 2,7 Uppgifter på Baslägret: 25-28
fråga 7b
Problemlösning ekvation.
kap 2,7 Uppgifter på Baslägret: 25-28
fråga 8
Problemlösning ekvation - (teckna och lös en ekvation utefter text eller bild).
kap 2,7 Uppgifter på Baslägret: 25-28
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: