Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta – att läsa skönlitteratur och skriva nyhetsartikel

Skapad 2019-11-11 17:14 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ditt första arbetsområde i ämnet svenska på högstadiet blir att lära dig att läsa, skriva och samtala reflekterande kring en gemensam, skönlitterär bok. Dessutom väljer du en händelse ur boken som du skriver en nyhetsartikel om. Innan vi börjar med allt detta, kommer du att få ett brev av din lärare och du kommer även att få svara på brevet.

Innehåll

Innan vi kör igång med vårt första arbetsområde, kommer du att få läsa ett brev som din lärare skrivit till dig. Därefter går vi igenom vad som är typiskt för texten i ett brev - de genretypiska dragen. Slutligen svarar du på lärarens brev. På detta sätt lär vi känna varandra lite grann.

 

Vi kommer att arbeta kring en gemensam roman med reflekterande läsning, skrivning och diskussioner. En del andra uttrycksformer förekommer också; illustrationer, drama och musik. 

Vi arbetar i små bokcirklar, där alla har en given roll och uppgift varje vecka. På fredagen ska du vara färdig med den uppgift du har för veckan, för att sedan redovisa detta inför din grupp. Rollerna och uppgifterna skiftar, så att du får spela alla bokcirkelns roller under arbetsområdets gång ( se vidare i bokcirkel-häftet).

Då boken är utläst, väljer du en händelse ur den och skriver en nyhetsartikel om den.

I helklass arbetar vi med reflekterande läsning, skrivning och muntliga övningar av olika slag.

 

Det som bedöms i detta arbetsområde är förmågorna LÄSA, SKRIVA och TALA, både i liten grupp och i helklass, samt enskilt.

LÄSA: högläsning, läsförståelse och reflekterande läsning.

SKRIVA: skriva kortare och längre fiktiva texter och att skriva en nyhetsartikel.

TALA: leda och delta i diskussion, samt drama.

Se även matris nedan.

 

Arbetsgång:

  • vecka 35, brevskrivning
  • vecka 36, kapitel 1-3
  • vecka 37, kapitel 4-6
  • vecka 38, kapitel 7-9
  • vecka 39, kapitel 10-12
  • vecka 40, kapitel 13-16
  • v.41, skriv en nyhetsartikel om en händelse i boken.

 

Uppgifter

  • Att skriva nyhetsartikel

  • Rapportera din nyhet

Matriser

Sv
Läsa, skriva och samtala om skönlitteratur

väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter
Nyhetsartikel, typiska drag
Din nyhetsartikel har inga genretypiska drag.
Din nyhetsartikel har några genretypiska drag.
Din nyhetsartikel har de viktigaste genretypiska dragen.
Din nyhetsartikel har de genretypiska dragen.
Nyhetsartikel, språk och struktur
Texten är inte sammanhängande och språket inte varierat. Du behärskar ännu inte skrivreglerna.
Texten binds ihop på ett enkelt sätt och språket är ganska varierat. Du behärskar de flesta skrivregler.
Texten binds ihop på ett utvecklat sätt och språket är varierat. Du behärskar skrivregelerna.
Texten binds ihop på ett välutvecklat sätt och språket är mycket varierat. Du behärskar skrivreglerna väl.
Nyhetsartikel, anpassning till mottagare och situation
Texten fungerar ännu inte för den mottagare eller situation den är ämnad för.
Texten fungerar delvis för den mottagare och situation den är ämnad för.
Texten fungerar väl för den mottagare och situation den är ämnad för.
Texten fungerar mycket väl för den mottagare och situation den är ämnad för.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: