Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - konsumtion

Skapad 2019-11-11 17:56 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Vi har under några veckor arbetat med ett ämnesintegrerat projekt i NO och SO. Eleverna har arbetat med att få förståelse för hur våra val när vi konsumerar kan påverka den ekologiska, sociala samt den ekonomiska hållbara utveckling.

Innehåll


Eleverna kommer i detta arbete göra två gruppuppgifter samt en individuell reflektion. Den individuella reflektionen kommer bedömas enligt kunskapskraven nedan.

 

Tid: vecka 41-47 

Planering: 

Vecka 41: introduktion och kunskapsinsamling 

Vecka 42: kunskapsinsamling samt val av produkt  

Vecka 43: måndag och tisdag heldagar med klassen då vi gör olika övningar och pararbete kring vald produkt (faktaruta och världskarta) 

Vecka 45: fortsatta genomgångar 

Vecka 46: halvdag över klasserna torsdag em, arbete med alternativ produkt. 

Vecka 47: individuell reflektion under måndagen

Matriser

Bi Ke
NO

Biologi

E
Hur är det? Översiktligt. Väver in en del fakta men använder talspråk och vissa delar kan saknas/vara otydliga.
C
Varför är det så? Bra med faktakunskaper och till största del vetenskapliga begrepp. Texten kan vara något otydlig men till största del sammanhängande och tydlig.
A
Vad leder det till? Resonemang i flera led med kopplingar till det stora hela. Bra språk med en röd tråd och många vetenskapliga begrepp. Texten visar att eleven förstått.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Fakta och framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekologiska samband
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Människans påverkan
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Kemi

E
Hur är det? Översiktligt. Väver in en del fakta men använder talspråk och vissa delar kan saknas/vara otydliga.
C
Varför är det så? Bra med faktakunskaper och till största del vetenskapliga begrepp. Texten kan vara något otydlig men till största del sammanhängande och tydlig.
A
Vad leder det till? Resonemang i flera led med kopplingar till det stora hela. Bra språk med en röd tråd och många vetenskapliga begrepp. Texten visar att eleven förstått.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Fakta och framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer i samhället
Eleven undersöker hur några kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Människans påverkan
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Bi Ke
Hållbar utveckling - konsumtion SO

Geografi

E
C
A
Aspekt 1
  • Ge  E 9
  • Ge  C 9
  • Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: