Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ficklampan (elektricitet)

Skapad 2019-11-11 20:20 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna designar och konstruerar en egen ficklampa.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Du kommer att få designa och tillverka en egen ficklampa som kan lysa med hjälp av batterier och glödlampa. För att kunna göra detta behöver vi först lära oss mer om elektricitet och hur en sluten strömkrets fungerar.

Innehåll

Innehåll:

 • Göra ett flertal olika försök med elektricitet
 • Läsa texter och svara på frågor om texten
 • Se på film
 • Arbeta aktivt med begreppen som hör till området
 • Designa, konstruera och bygga en egen ficklampa med elektriska kretsar
 • Göra en reklamaffisch om din ficklampa
 • Dokumentera din arbetsprocess med ficklampan. 
 • Redovisa/presentera din ficklampa för resten av klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Ficklampan AB

Ficklampan AB

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Förmåga att genomföra en egen konstruktion med elektriska kopplingar
Du har designat och konstruerat en ficklampa (med elektriska kopplingar och strömbrytare) som kan lysa.
Du har designat och konstruerat en välfungerande ficklampa (med elektriska kopplingar och strömbrytare) som kan lysa. Designen är väl genomarbetat.
Du behöver öva på att konstruera en ficklampa (med elektriska kopplingar och strömbrytare) som kan lysa.
Förmåga att dokumentera i form av skisser med förklarande ord
Du gör enkla dokumentationer och skisser av ficklampan och beskriver dina förbättringar.
Du gör utvecklade dokumentationer och skisser av ficklampan och beskriver dina förbättringar på ett tydligt sätt.
Du behöver öva på att göra dokumentationer och skisser av ficklampan och beskriva dina förbättringar.
Förmåga att använda begrepp
Du har oftast använt rätt begrepp för att förklara och beskriva. Du kan på ett enkelt sätt berätta t.ex. vad en sluten krets är.
Du har använt rätt begrepp för att förklara och beskriva. Du kan på ett utvecklat sätt berätta t.ex. vad en sluten krets är.
Du behöver öva på att använda rätt begrepp för att förklara och beskriva dina skisser. Du behöver öva på att berätta t.ex. vad en sluten krets är. .
Förmåga att resonera med hjälp av begrepp och modeller.
Du kan på ett kortfattat sätt resonera om hur du tänker utifrån dina kunskaper om elektricitet
Du kan på utvecklat sätt resonera om hur du tänker utifrån dina kunskaper om elektricitet
Du kan bli bättre på att resonera om hur du tänker utifrån dina kunskaper om elektricitet
Metoder och arbetssätt
Du deltar oftast aktivt under lektionerna
Du deltar aktivt under lektionerna
Du behöver öva på att delta mer aktivt under lektionerna. Du behöver öva på att fråga en lärare eller kamrat om det är något du inte förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: