Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva referat

Skapad 2019-11-11 20:29 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
VI kommer att inleda terminen med att skriva referat. Ordet referare är latin och betyder ”att återge”. Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. Texten som ni kommer att skriva ett referat av heter "Kvacksalveri styr skolpolitiken - inte hjärnforskning" av Benjamin Dousa (DN, 2019). Utifrån självrespons, kamratrespons och kollektiv feedback kommer ni att få skriva flera versioner av samma text. Med stor sannolikhet kommer vi att se en stor progression mellan versionerna. Syftet är att ni ska få öva på att sovra och sammanställa information, strukturera en text, anpassning till syfte och mottagare, språkriktighet med mera. Framför allt är syftet att ni ska öva på att använda referatmarkörer och källhänvisningar enligt Harvardsystemet. Vi kommer att använda oss av Umeå universitets version.

Innehåll

v.

v.

Uppgifter

 • Referat av DN-artikel om skolpolitik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: