Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2019-11-11 20:52 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Matematik
Du kommer på ett undersökande och problemlösande sätt få ta dig an begreppet bråk, kopplat till procent.

Innehåll

Du kommer att få undervisning på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Problemlösning i Singapores anda
 • Egen fördjupning i Läroboken
 • Exit notes
 • Tester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: