Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomens riksdag

Skapad 2019-11-11 22:48 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi kommer under några veckor att arbeta med fältstudier och motionsskrivande. Anledningen är att klassen ska delta i Ungdomens riksdag och därmed bidra med en motion. Temat är demokratins framtid och ämnesområdet är "den sociala sammanhållningens betydelse för demokratin". I samarbete med svenskan kommer vi att titta på hur den sociala sammanhållningen ser ut i Sverige. Ni kommer att få åka tunnelbana i Stockholm för att undersöka och jämföra olika platser. Utifrån de problem ni identifierar kommer ni att få skriva en motion, alltså ett politiskt förslag, som skulle kunna bidra till förbättring. För att utse ett förslag som kommer att skickas in till riksdagen kommer vi att ha anföranden, debatt och omröstning.

Innehåll

v.41

v.42

 

Uppgifter

 • Fältstudie (tema: segregation) + presentation

 • Skriva motion (tema: segregation) + presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: