👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2019-11-11 22:55 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med judendomen. Vi kommer att lära oss om judarnas historia, vad de tror på, vilka symboler de har och vilka traditioner och riter som finns inom religionen. Vi kommer också att komma in på och diskutera religioners påverkan på samhälle. Vi kommer också att titta på Palestinakonflikten och försöka diskutera den utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Du ska;

 utveckla kunskaper om judendomen och i det egna samhället och på andra håll i världen.

 bli uppmärksam på hur människor inom judendom lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 bli uppmärksam på vilken roll judendom kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

 utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka och leva.

 utveckla en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 reflektera över livsfrågor

 kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

utveckla kunskaper om aktuella konflikter i världen och ett historiskt perspektiv på detta

utveckla kunskaper om historia hur kan användas för att skapa eller stärka nationella identitet 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Israel och Palestina konflikten

  • Högtider

  • Andliga ledare

  • Högtider

  • Andliga ledare

  • Heliga skrifter

  • Levnadsregler

  • Heliga rum