Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grushålan

Skapad 2019-11-12 08:04 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Idrott och hälsa
Grushålan är en spännande utemiljö som stimulerar elevernas lärande. Deras lek utvecklar rörelse, kommunikation, det sociala samspelet, problemlösning och att testa sina idéer. När vi besöker grushålan med sin inbjudande skog skapar vi en meningsfull fritid.

Innehåll

Som stöd för vårt arbetssätt har vi utgått ifrån styrdokumentet Fritidshemmet - kommentarmaterial till läroplanens 4:e del, sid 7-17.
En viktig röd tråd i vårt arbete är att skapa en meningsfull fritid för eleverna. Den skall skapa ett intresse och ge erfarenheter som kan vara betydelsefulla för elevernas fritid men samtidigt för deras fortsatta liv, en meningsfull fritid.

Lek

Leken är en övergripande verksamhet som skall ge eleverna möjlighet att bearbeta olika intryck, de testar sin identitet. De utvecklar även sina kunskaper, sin fantasi. När eleverna får leka, upptäcka och undersöka utan att riskera att misslyckas eller förväntas nå fram till ett rätt eller fel kan stärka självkänslan.

Rörelse och naturmiljö

Eleverna ges möjlighet till en allsidig rörelseförmåga. Glädje är ett inslag som går genom all lek där eleverna tränar sin koordination, uthållighet och rörlighet. Skogen inbjuder till grovmotorisk rörelse i form av att springa, hoppa, klättra, krypa och samspela på olika sätt. Elevernas egen lek kompletteras med vuxenstyrka aktiviteter för att utmana eleverna ytterligare.

Kommunikation och Sociala samspelet

Eleverna ges möjlighet att träna sin kommunikationsförmåga i samspel med andra, vuxna och barn. Den här kommunikationen  är viktig för språk-, kunskaps- och identitetsutvecklingen. Kommunikationen är även viktig i vårt engagemang i en gemenskap.

Problemlösning och testa idéer

Elever som uppmuntras och utmanas att testa egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling skapar ett undersökande och problemlösande sätt. De uppmuntras till att experimentera, reflektera och testa och ompröva idéer. Utifrån detta utvecklar de sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: