Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer

Skapad 2019-11-12 08:41 i Högastensskolan Helsingborg
Arbetsområdet magneter och motorer, NTA.
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer under några veckor arbeta med NTA-lådan magneter och motorer. Du kommer att få experimentera med magneter och lära dig hur magneter fungerar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisnings innehåll

Vad?

Hur?

Vi kommer att varva mellan gemensamma genomgångar, demonstrationer och att du själv utför dessa uppdrag. Vi arbetar utifrån den experimentella metoden som kännetecknas av hypoteser som prövas med hjälp av observationer och experiment. Du får också träna dig på att dra slutsatser. Du kommer också att träna dig på att dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.

Detta kommer bedömas

Under arbetets gång kommer jag bedöma hur väl du

 • ställer frågor,
 • genomför undersökningar,
 • använder utrustningen,
 • jämför likheter och skillnader och ger förslag till förbättringar,
 • visar vad du kommit fram till i  text och bild, 
 • behärskar ord och begrepp.
 • gör en utförlig instruktion 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magneter och motorer

E
C
A
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som efter tydliga förbättringar fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planering som fungerar.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder några begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder många begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket god i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder många relevanta begrepp på ett mycket bra fungerande sätt.
Du kan diskutera, förklara och beskriva magneters olika egenskaper på ett fungerande sätt. Detta har du visat med hjälp av ett begreppstest.
Du kan diskutera, förklara och beskriva magneters olika egenskaper på ett bra sätt. Detta har du visat med hjälp av ett begreppstest.
Du kan diskutera, förklara och beskriva magneters olika egenskaper på ett mycket bra och tydligt sätt. Detta har du visat med hjälp av ett begreppstest.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: