Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern åk 4

Skapad 2019-11-12 09:01 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
Inom arbetsområdet "Pojken och Tigern" kommer du att arbeta med att utveckla din läsförståelse och din skrivförmåga. Du kommer att träna på att läsa högt och på att lyssna på när andra läser. Du kommer få analysera och samtala om det du har läst. Du kommer även att få göra olika skrivuppgifter som är kopplade till det du har läst.

Innehåll

Tidsperiod

Höst- och vårterminen i årskurs 4.

 Förmågor

 • Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Övergripande mål och riktlinjer 

Se nedan.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Läsa en berättelse och analysera det du har läst.
 • Kunna diskutera och samtala utifrån det du har läst.
 • Skrivuppgifter kopplade till det du har läst.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • Läsa med flyt genom att använda lässtrategier. 
 • Analysera och tolka innehållet i det du har läst genom att skriva svar på frågorna samt muntligt kunna redogöra för dina svar.
 • Beskriva din upplevelse av läsningen.
 • Arbeta med de skrivuppgifter som är kopplade till texten.
 • Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att:

 • Läsa boken "Pojken och Tigern" i helklass och ibland i en liten grupp.
 • Träna läsförståelse genom att analysera det vi har läst när vi svarar på frågor om texten.
 • Träna läsförståelse genom att samtala om och diskutera det vi har läst.
 • Göra olika uppgifter som är kopplade till texten där du får träna på skrivregler och språkets uppbyggnad.
 • Samtala om vad som kan tänkas hända härnäst, förutspå fortsättningen.
 • Skriva en sammanfattning om vad boken handlade om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Pojken och Tigern åk 4

Läsa

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Läsa skönlitteratur med flyt
 • Sv  E 6
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
 • Sv  E 6
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Budskap och upplevelse
 • Sv  E 6
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Skriva, tala, lyssna och samtala

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Skriva texter
 • Sv  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Skrivregler
 • Sv  E 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Samtala
 • Sv  E 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: