Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superspännande - Berättande texter.

Skapad 2019-11-12 09:23 i Frötuna skola Norrtälje
Utifrån skolverkets uppgift, bedömarträning i åk 6.
Grundskola 6 Svenska
Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare, så att du bara måste veta hur det slutar. Hur är en spännande berättelse uppbyggd? Vad är typiskt för den? Det här komer du att få träna på så att du avslutningsvis skriver den här superspännande berättande texten!

Innehåll

Tid:

Vecka 46 - 8

Syfte:

Se nedan

Arbetssätt:

Vi kommer att att ha gemensamma genomgångar så att du får lära dig hur en berättande text är uppbyggd med inledning och en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen. Du kommer att få lära dig hur du ska använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp stämning. Avslutningsvis kommer du att skriva egna superspännande berättande texter samt göra en egen bedömning av din text med hjälp av matrisen.


Kunskapskrav:

Du ska kunna:

* skriva en text med tydligt innehåll och tydlig struktur

* skriva en text med spännande miljöbeskrivningar

* skriva en text med både långa och korta meningar

* skriva en text med beskrivande ord (verb och adjektiv)

* skriva en text med grundläggande relger för skiljetecken och stavning

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid samt på inlämnade uppgifter.

Se matris.

Uppgifter

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivuppgift åk 6, berättande text

E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
* följer instruktionen * texten fungerar i huvudsak som en berättelse
• följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse
• följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling: • räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling: • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling: • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I huvudsak fungerande struktur: • uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur: • uppbyggnaden är tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och. men finns • ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: • uppbyggnaden lyfter texten • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • I huvudsak fungerande styckeindelning finns
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet: • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet: • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet: • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
SPRÅK
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för...språkriktighet används med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempus används så att det inte stör förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: • ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för...språkriktighet används med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
God språklig variation: • ordvalet är passande och höjer kvaliteten Grundläggande regler för...språkriktighet används med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: