Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering fritids: förtryck och kränkande behandling

Skapad 2019-11-12 09:33 i Centralskolan Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
pedagogisk fritidshem för att eleverna ska lära sig att ta avstånd från förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor

Innehåll

 

Lärmål: Eleverna ska lära sig att ta avstånd från förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvecklas:

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
Centralt innehåll:
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Konkretisering:
Eleverna ska bli medvetna om hur deras ord och handlingar kan påverka andra så att de kan rätt beslut till önskat beteende, för sig själv och för gruppen.

 Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. 

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

Via observation av elevernas handlingar

Diskussioner om kränkande behandlingar

 

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

Eleverna bjuder in till lek

Eleverna visar strategier för konflikthantering, Tex gå därifrån, säga stopp, prata med en vuxen etc

Eleverna visa hänsyn till andra individer, Tex turas om med lekmaterial, stå lugnt i ledet, dela med sig ectUndervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Alla avdelningar arrangera disco för de andra avdelningarna för att bjuda in till gemenskap och gemensamma aktiviteter.

Arrangera blandade grupper (alla avdelningar) med aktiviteter

Gemensamma julaktiviteter v.50 tisdag-fredag

Karin: Högläsning/skapande

Sara/Saeda: Bakning

Isak/Mary: Skapande (julpyssel)

Jörgen: Teater

 

Startdatum: 26 November 2019 (tisdag) 15:00

Slutdatum: 17 Januari 2020 (fredag)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: